Nguyện Tín Trung

659

Nguyền cửa Tin Lành được mở toang

Làm cho Nước Sống trở nên gần

Môn sinh tin Chúa: lòng khoan khoái

Đồ bá thờ Trời: dạ hỉ hân

Tín đức khắc ghi lời vẹn trọn

Trung kiên đòi hỏi tiếng chu toàn

Suốt dòng thánh sử nên gương sáng

Đời đổi thay đời: Cơ-đốc-nhân.

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận: