Home Văn Nghệ Nguyện Tín Trung

Nguyện Tín Trung

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nguyền cửa Tin Lành được mở toang

Làm cho Nước Sống trở nên gần

Môn sinh tin Chúa: lòng khoan khoái

Đồ bá thờ Trời: dạ hỉ hân

Tín đức khắc ghi lời vẹn trọn

Trung kiên đòi hỏi tiếng chu toàn

Suốt dòng thánh sử nên gương sáng

Đời đổi thay đời: Cơ-đốc-nhân.

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like