Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Đồng Hoang Sẽ Giống Hoa Thủy Tiên

Ngày 19 – Đồng Hoang Sẽ Giống Hoa Thủy Tiên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 35:1-10

1 Hoang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ; Đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thủy tiên. 2 Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng, hớn hở trỗi tiếng hát ca. Vinh quang của Li-ban sẽ được ban cho nó, cùng với vẻ đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn. Chúng sẽ thấy vinh quang Đức Giê-hô-va và sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. 3 Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay yếu ớt, làm cho vững vàng những đầu gối run rẩy! 4 Hãy bảo những người có lòng lo sợ rằng: “Hãy vững lòng, đừng sợ! Nầy, Đức Chúa Trời của anh em sẽ đến với sự báo thù, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu anh em!” 5 Bấy giờ, mắt người mù sẽ thấy được, tai người điếc sẽ nghe được. 6 Bấy giờ, người què sẽ nhảy nhót như con nai, lưỡi người câm sẽ ca hát vang lừng. Vì có những dòng nước trào lên trong hoang mạc, và các suối tuôn chảy nơi đồng hoang. 7 Cát nóng sẽ biến thành ao hồ, đất khô hạn sẽ biến thành suối nước. Nơi chó rừng đã ở

Sẽ trở thành đồng cỏ, có sậy và cói. 8 Tại đó, sẽ có một đường cái, một con đường gọi là Đường Thánh. Kẻ bất khiết sẽ không được đi qua, nhưng nó dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường ấy dù khờ dại cũng không lầm lạc. 9 Tại đó không có sư tử, cũng không có một thú dữ nào đi trên đường ấy; Chẳng ai thấy chúng ở đó. Nhưng những người được chuộc sẽ bước đi trên đường ấy.10 Những người Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về, họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ; Niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng, và sự buồn bực than vãn sẽ biến mất.

Suy ngẫm:

C.1-2 Ê-đôm, dân tộc coi thường Đức Chúa Trời, sẽ bị đổ nát vì sự đoán xét của Đức Chúa Trời, nhưng Giu-đa, dân tộc của Đức Chúa Trời, sẽ được phục hồi thành một xứ dư dật về dầu. Và qua điều này, tất cả các dân tộc này sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời.

C.3-4 Vì Đức Chúa Trời sẽ đến và đoán xét kẻ thù của dân Ngài và cứu họ; dân của Đức Chúa Trời hãy tin Ngài và đừng sợ kẻ thù.

C.5-10 Khi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến, những người đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng và xứ đang bị hoang tàn, sẽ được phục hồi hoàn toàn. Sau đó, dân công chính của Đức Chúa Trời sẽ trở về Si-ôn một cách an toàn qua Con Đường Thánh (Chúa Jêsus) và hưởng niềm vui và sự an nghỉ đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời biến hoang mạc thành vùng đất phì nhiêu. Vào ngày Đức Chúa Trời đoán xét thế gian và hủy diệt kẻ ác, xứ hoang tàn sẽ biến thành vùng đất phì nhiêu. Tại đó, dân Chúa sẽ vui mừng và nhảy nhót; tôn vinh và kinh nghiệm ân điển của Ngài.

Đức Chúa Trời sẽ giải phóng những người mà Ngài cứu chuộc và ban cho họ niềm vui đời đời; nỗi buồn bực và than vãn sẽ biến mất. Ngày nay, con đường để trở lại với Đức Chúa Trời và một đời sống để sống với Ngài sẽ mang đến cho chúng ta loại niềm vui mừng này. Ngợi khen ân điển mà đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự chết và cho phép chúng ta niềm vui đời đời của Vương quốc Ngài.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển của Chúa Jêsus Christ, là sự cứu rỗi của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 18-20

Bình Luận:

You may also like