Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Đoán Xét Chung Cuộc

Ngày 18 – Sự Đoán Xét Chung Cuộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 34:1-17

1 Hỡi các nước hãy đến gần mà nghe; Hỡi các dân, hãy chú ý! Đất và mọi vật trên đó, thế giới và mọi vật sinh ra từ nó, hãy cùng lắng nghe! 2 Vì Đức Giê-hô-va nổi giận chống lại mọi nước, cơn thịnh nộ Ngài giáng trên tất cả quân đội của chúng; Ngài khiến chúng bị hủy diệt, phó chúng cho cuộc tàn sát. 3 Những kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném bỏ, xác chết xông lên mùi hôi thối; Núi non máu chảy đầm đìa.

4 Tất cả tinh tú trên bầu trời sẽ tan tác, các tầng trời sẽ cuốn lại như cuộn sách; Tất cả tinh tú sẽ tàn lụi như lá nho khô rơi rụng, cũng như lá vả khô rơi xuống từ cây vả. 5 Vì gươm Ta ở trên trời đã uống thỏa mãn; Nầy, nó sẽ xuống trừng phạt Ê-đôm, dân mà Ta đã phó cho sự hủy diệt để chịu phán xét. 6 Gươm của Đức Giê-hô-va dính đầy máu, vấy đầy mỡ, là máu của chiên con và dê đực, mỡ trái cật của chiên đực. Vì có một cuộc dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va ở Bốt-ra, là sự tàn sát lớn trong đất Ê-đôm. 7 Bò rừng, bò tơ và bò đực đều ngã xuống với chúng; Đất của chúng sẽ say vì máu, bụi của chúng thấm đầy mỡ béo.8 Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù,

Có năm báo trả vì cớ Si-ôn.9 Các sông suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu huỳnh, đất đai nó trở thành nhựa thông đang cháy. 10 Ngày đêm không bao giờ tắt, khói bay lên không dứt. Đất sẽ bị bỏ hoang từ đời nầy sang đời kia; Mãi mãi không còn ai đi qua đó. 11 Bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy nó, chim cú và chim quạ sẽ ở tại đó. Chúa sẽ giăng dây đo hỗn độn và dây dọi trống rỗng trên nó. 12 Giới quý tộc của nó không còn; Ở đó không được gọi là vương quốc nữa, tất cả các quan chức của nó đều không là gì cả. 13 Gai góc sẽ mọc trên các lâu đài, bụi rậm và cỏ rác mọc lên trong các đồn lũy. Nó sẽ trở thành hang chó rừng,

Và chỗ ở của đà điểu. 14 Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó; Loài dê ma quái hú gọi nhau; Yêu quái sẽ qua đêm tại đó, và tìm được cho mình một chỗ nghỉ ngơi. 15 Chim cú sẽ làm tổ tại đó, đẻ trứng, ấp cho nở, và nhóm con lại dưới bóng cánh mình; Tại đó, diều hâu cũng tụ họp lại, trống mái có đôi. 16 Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc: Trong những thú vật ấy, không thiếu một con nào, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì chính miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và Thần Ngài đã quy tụ chúng lại.

17 Chính Chúa đã bắt thăm, tay Ngài dùng dây đo chia phần cho chúng. Những thú vật ấy sẽ chiếm hữu đất nầy mãi, và ở đó từ đời nầy sang đời kia.

Suy ngẫm:

C.1-8 Ê-sai nói tiên tri về một sự đoán xét sắp đến từ Đức Chúa Trời: đại diện chính của sự đoán xét này là Đức Chúa Trời và điều đó sẽ nghịch lại hết thảy các dân tộc và những người coi thường Đức Chúa Trời. Ê-sai đề cập đến Ê-đôm, như là điển hình của những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời và nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời đã quyết định tiêu diệt họ.

C.9-17 Mặc dù họ (những dân tộc và những người được mô tả như là Ê-đôm) là con cháu của Áp-ra-ham và Ê-sau, họ liên tục gây trở ngại và đi ngược lại với Y-sơ-ra-ên. Cho nên, điều này cũng giống như sự chống nghịch lại Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đoán xét họ và bỏ họ ở trong xứ hoang tàn đổ nát.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Thực tế của Ê-đôm, đang đối mặt với sự đoán xét của Đức Chúa Trời và vì thế, sự hủy diệt hoàn toàn, không có hy vọng được xây dựng lại được, chỉ ra rằng một sự đoán xét như thế sẽ xảy ra vào ngày tận thế. Những người phó thác mình cho Đức Chúa Trời và trú ẩn dưới Ngài, thì đó sẽ là ngày của sự vui mừng và yên nghỉ, nhưng đối với những kẻ coi thường Đức Chúa Trời, thì đó sẽ là ngày của sự trừng phạt, mà họ sẽ không thể chịu đựng được.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chuẩn bị tốt đời sống của con cho ngày đoán xét chung cuộc.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 15-17

Bình Luận:

You may also like