Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Vương Quốc Mà Đức Chúa Trời Thiết Lập

Ngày 17 – Vương Quốc Mà Đức Chúa Trời Thiết Lập

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 33:1-24

1 Khốn cho ngươi là kẻ hủy diệt mà chính ngươi chưa bị hủy diệt, là kẻ phản bội mà chưa bị ai phản bội! Khi ngươi ngưng hủy diệt thì ngươi sẽ bị hủy diệt; Khi ngươi thôi phản bội thì ngươi sẽ bị phản bội.2 Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót chúng con! Chúng con trông đợi Chúa. Xin ban sức mạnh cho chúng con mỗi buổi sáng, giải cứu chúng con trong lúc hoạn nạn. 3 Nghe tiếng ồn ào, các dân đều chạy trốn; Khi Chúa đứng lên, các nước chạy tán loạn. 4 Của cải các ngươi sẽ bị gom như cào cào; Người ta xông vào nó như đàn châu chấu xông tới. 5 Đức Giê-hô-va được tôn cao vì Ngài ngự trên cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy công lý và sự công chính.6 Ngài sẽ là sự bền vững cho ngày giờ của ngươi, là sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan, và tri thức; Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu Ngài ban.7 Nầy, những dũng sĩ của chúng kêu la ngoài đường; Các sứ giả hòa bình khóc lóc đắng cay. 8 Đường cái hoang vắng, đường sá không người qua lại; Người ta đã phá vỡ giao ước, xem thường nhân chứng, chẳng coi ai ra gì.9 Đất đai than khóc và hao mòn; Li-ban xấu hổ và khô héo; Sa-rôn giống như đồng hoang; Ba-san và Cạt-mên trơ trụi.10 Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ, Ta sẽ đứng dậy; Bây giờ, Ta sẽ tự tôn cao; Bây giờ, Ta sẽ được tôn vinh! 11 Các ngươi mang thai rơm rạ, hẳn sẽ sinh ra cỏ rác. Hơi thở của các ngươi là lửa thiêu nuốt mình.12 Các dân sẽ như vôi đang bị nung, như gai đã bị chặt và đốt trong lửa.13 Hỡi những kẻ ở xa, hãy nghe việc Ta đã làm; Hỡi những kẻ ở gần, hãy nhận biết sức mạnh của Ta.”14 Tại Si-ôn, bọn tội nhân kinh hãi, đám vô đạo run rẩy; chúng nói: “Ai trong chúng ta có thể ở với lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta có thể ở với lửa cháy đời đời?”15 Người bước theo sự công chính và nói điều chính trực, xem thường món lợi bất chính, giữ tay không nhận hối lộ; Bịt tai không nghe chuyện đổ máu, nhắm mắt không nhìn việc ác.16 Người như thế sẽ được ở nơi cao, có đồn lũy bằng vách đá làm nơi trú ẩn; Người ấy sẽ luôn được cung cấp bánh ăn và chẳng lo thiếu nước uống.17 Mắt ngươi sẽ chiêm ngưỡng Vua trong vẻ đẹp của Ngài, và sẽ thấy miền đất trải rộng ra xa.18 Lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp, và tự hỏi:“Các quan chức ở đâu? Kẻ thu thuế ở đâu? Người kiểm tra các tháp canh ở đâu?”19 Ngươi sẽ chẳng còn thấy dân bạo ngược ấy nữa, là dân nói tiếng xa lạ khó nghe, nói thứ tiếng không thể hiểu được.20 Hãy nhìn xem Si-ôn là thành của các kỳ đại lễ của chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, là chỗ ở yên tĩnh, là lều sẽ không còn dời đi nữa, các cọc lều không còn bị nhổ đi, tất cả dây thừng không bị đứt. 21 Vì uy nghiêm của Đức Giê-hô-va sẽ ở với chúng ta tại đó, là nơi có sông suối rộng lớn, không có thuyền chèo đi lại, chẳng có tàu lớn vượt qua. 22 Thật, Đức Giê-hô-va là Đấng Phán xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng Lập Pháp của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Vua của chúng ta;Chính Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta.23 Các dây của ngươi đã bị tháo lỏng, không thể giữ chân cột buồm và không thể giương buồm được. Bấy giờ, người ta sẽ chia nhau nhiều chiến lợi phẩm; Ngay cả người què cũng được phần của nó. 24 Dân cư sẽ không còn nói: “Tôi bị bệnh.” Người sống trong đó sẽ được tha tội.

Suy ngẫm:

C.1-6 Ê-sai đang công bố sự hủy diệt của A-sy-ri, kẻ có thói quen đi xâm lược và bội nghịch, rồi sốt sắng cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì, chỉ mình Đức Chúa Trời mới có thể hủy diệt A-sy-ri một cách hoàn toàn và phục hồi sự công chính và công lý của Y-sơ-ra-ên.

C.7-16 Ê-sai mô tả tình cảnh vô vọng của Giu-đa, không thể phục hồi được bởi sức của con người và sau đó ông chỉ ra rằng, giờ là lúc mà Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và tỏ ra quyền năng Ngài. Ngày mà Đức Chúa Trời mang sự cứu rỗi đến là một ngày của sự kinh khiếp và sự đoán xét kẻ ác; và là ngày của bình an và yên nghỉ cho những người công chính.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúng ta không cần phải ghen tị hay phàn nàn đối với những kẻ thịnh vượng trong thế giới tội lỗi này, nơi mà người ta chỉ có niềm tin vào sức riêng của họ và tiêu diệt những người khác. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ báo trả những hành động như thế.

Cầu nguyện: Xin hãy để sự công chính trọn vẹn của Ngài đầy dẫy trong đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 11-14

Bình Luận:

You may also like