Home Tin tức Thông Báo: V/v Hội Nghị Ngợi Khen Thờ Phượng 2013 “Kết Nối Phấn Hưng”

Thông Báo: V/v Hội Nghị Ngợi Khen Thờ Phượng 2013 “Kết Nối Phấn Hưng”

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thời hạn đăng ký: 1/4/2013 – 15/5/2013

Phí dự thảo: 150.000/người

Liên hệ: Vương Duy – SĐT: 0908297947

Bình Luận:

You may also like