Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Đức Chúa Trời Ôi, Xin Đừng Xa Con

Ngày 29 – Đức Chúa Trời Ôi, Xin Đừng Xa Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên  22:1-21

1 Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài từ bỏ con? Sao Ngài đứng xa không giúp đỡ con và chẳng nghe lời rên xiết của con? 2 Đức Chúa Trời của con ôi! Ban ngày con kêu cầu nhưng Chúa không đáp lại, Ban đêm cũng vậy, nhưng con nào được yên nghỉ đâu.

3 Còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên. 4 Tổ phụ chúng con nhờ cậy nơi Chúa, Họ nhờ cậy Ngài và được giải cứu. 5 Họ kêu cầu với Chúa và được giải thoát, Họ nhờ cậy Ngài và không bị hổ thẹn.

6 Nhưng con là một con sâu chứ không phải con người; Bị loài người sỉ nhục, bị thiên hạ khinh khi. 7 Mọi người thấy con đều nhạo cười, Trề môi lắc đầu mà nói: 8 “Nó phó thác mình cho Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài giải cứu nó; Vì Ngài hài lòng về nó, hãy để Ngài giải thoát nó!”

9 Phải, chính Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ; Khiến con tin cậy khi nằm trên ngực của mẹ con. 10 Từ trong tử cung, con đã được giao cho Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời của con từ khi con mới lọt lòng. 11 Xin đừng cách xa con Vì sự gian truân gần kề, Và không có ai cứu giúp.

12 Có nhiều bò đực vây quanh con, Những bò đực mập mạnh của Ba-san vây phủ con. 13 Chúng hả miệng ra, chực vồ nuốt con Khác nào sư tử đang xé mồi và gầm thét.

14 Con bị đổ ra như nước, Xương cốt con đều rã rời; Trái tim con như sáp Tan chảy trong mình con. 15 Sức lực con khô như miếng gốm Và lưỡi con dính nơi cổ họng; Chúa đặt con nằm trong bụi tro của sự chết.

16 Vì những con chó vây quanh con, Một lũ hung ác vây phủ con; Chúng đâm thủng tay và chân con. 17 Con có thể đếm hết xương cốt của con. Chúng không ngớt nhìn chòng chọc vào con; 18 Chúng chia nhau áo xống của con; Bắt thăm để lấy áo choàng của con.

19 Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng cách xa con; Lạy Chúa quyền năng của con, xin mau mau đến giúp đỡ con.

20 Xin giải cứu linh hồn con khỏi gươm, Và mạng sống con khỏi loài chó.

21 Chúa đã nhậm lời con, Cứu con khỏi mồm sư tử, Và các sừng trâu rừng 

Suy ngẫm

C.12–18 Tôi đang bị kẻ thù vây quanh. Bài ca quay sang mô tả tình cảnh đó: kẻ thù uốn cong xuống sự ác như những con bò đực, con sư tử, và những con chó để người hát không còn sức lực hoặc sức mạnh. Phi-e-rơ mượn hình ảnh con “sư tử rống” mô tả ma quỷ (1 Phi-e-rơ 5:8), kẻ thù gian ác ở phía sau những kẻ thù nghịch xấu xa đối với người trung tín.

C.19–21 Xin hãy cứu con như Ngài đã từng cứu giúp con! Trích từ câu 11 (c.19, đừng đứng xa và xin hãy giúp), người hát đưa ra lời khẩn cầu của mình. Khi nhớ lại Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của ông trước đây, ông cầu xin được giải cứu khỏi sự đau đớn hiện tại. Hãy chú rằng, chó, sư tử và bò hoang (c.20-21) đảo lại trật tự của sự đe dọa trong câu 12-18.

C.10-11 Tác giả Thi Thiên đang trong cơn đau đớn quá đỗi. Điều ông không chịu đựng được là việc ông cảm thấy Đức Chúa Trời đã rời bỏ ông. Tuy vậy, thậm chí trong hoàn cảnh này, tác giả Thi thiên không từ  bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời; ông tiếp tục cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời.

C.12-21 Tác giả Thi Thiên mô tả tình cảnh nghiêm trọng hiện tại của ông bằng cách sử dụng những ẩn dụ sinh động: những con bò đực mạnh mẽ của Ba-san, những con chó, và những chiếc sừng của những con bò hoang. Ông đáng nhấn mạnh thực tiễn là ông không thể vượt qua  tình cảnh này nhờ sức của riêng mình. Việc duy nhất ông có thể làm là trỗi dậy xin sự trợ giúp của Đức Chúa Trời – xin cánh tay cứu giúp của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tác giả Thi Thiên kêu xin với Đức Chúa Trời trong thời điểm đau đớn của mình, “Xin đừng xa con”. Tương tự như vậy, Đấng duy nhất chúng ta có thể trông cậy chính là Đức Chúa Trời. Dẫu rằng dường như Đức Chúa Trời đang im lặng, Ngài không xa bạn. Đừng tuyệt vọng trong những lúc đau đớn của bạn; hãy kêu cầu Chúa, Đấng luôn luôn bên cạnh bạn.

Cầu nguyện: Chúa ơi, thậm chí khi con ở trong những tình cảnh con không hiểu, xin hãy giúp con trông cậy chỉ nơi Ngài mà thôi và không bị tuyệt vọng.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 19-21

Bình Luận:

You may also like