Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Tất Cả Các Dân Sẽ Thờ Lạy Trước Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Tất Cả Các Dân Sẽ Thờ Lạy Trước Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên  22:22-31

22 Con sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em con

Và ca ngợi Chúa giữa hội chúng.

23 Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài!

Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn kính Ngài!

Hỡi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài.

24 Vì Ngài không khinh bỉ hay ghê tởm

Cảnh hoạn nạn của kẻ nghèo khổ;

Cũng không giấu mặt Ngài với người ấy,

Nhưng lắng nghe tiếng kêu cứu của người.

25 Sự ca ngợi của con ở giữa hội lớn phát xuất từ Chúa;

Con sẽ trả xong sự hứa nguyện của con trước mặt những người kính sợ Ngài.

26 Người nhu mì sẽ ăn và được no nê;

Những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va sẽ ca ngợi Ngài;

Nguyện người có lòng nhu mì được sống muôn đời.

27 Khắp cả trái đất sẽ nhớ

Và trở về cùng Đức Giê-hô-va,

Họ hàng muôn dân

Sẽ thờ lạy trước mặt Ngài.

28 Vì vương quyền thuộc về Đức Giê-hô-va,

Ngài cai trị trên muôn dân.

29 Tất cả người giàu trên thế gian sẽ ăn uống và thờ phượng;

Mọi kẻ trở về bụi đất,

Và những người không thể bảo tồn mạng sống mình,

Đều sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài.

30 Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài;

Người ta sẽ rao truyền danh Chúa cho hậu thế,

31 Dòng dõi ấy sẽ công bố đức công chính của Ngài;

Thuật lại cho thế hệ mai sau rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy.

Suy ngẫm

C.22–31 Sự ngợi khen mang lại kết quả; Từ tôi, từ Y-sơ-ra-ên, từ mọi dân tộc. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời giữa hội chúng (c.22, 25); tất cả các con cái của Y-sơ-ra-ên; cả thế giới (c.27); có nghĩa là, câu chuyện rắc rối và sự bảo vệ cá nhân của ông là một phần của câu chuyện lớn hơn của công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời trên thế giới này.

C.22-31 Nếu như phần đầu của Thi Thiên 22 là một bầu không khí tuyệt vọng, thì phần sau lại tràn đầy hy vọng. Tác giả Thi thiên không còn than khóc trong sự đau đớn của ông. Nỗi đau đớn lớn nhất của tác giả Thi thiên  là cảm thầy Đức Chúa Trời rời bỏ (từ bỏ) ông. Tuy vậy, nan đề đó bây giờ đã được giải quyết, bởi vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ mặt Ngài cho người hát. Tác giả Thi thiên công bố tin tức tốt lành cho các anhem mình và ngợi khen Đức Chúa Trời! Ông nói tiên tri rằng sẽ đến một ngày khi không chỉ Y-sơ-ra-ên, mà là tất cả các dân tộc trên đất sẽ tham gia vào sự thờ phượng và sự ngợi khen này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi tác giả Thi Thiên hứa nguyện với Đức Chúa Trời, ngợi khen và hy sinh cho Chúa, ông mời những người bị đau đớn (những người khiêm nhường) và ông chia sẻ sự vui mừng. Bạn đã kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời trong sự đau đớn của mình hay chưa? Bạn đã nếm biết sự an ủi và sự vui mừng Đức Chúa Trời ban cho chưa? Nếu bạn đã trải nghiệm, hãy tìm những người đang bị đau đớn và chia sẻ ân điển mà bạn đã nhận được. Hãy nhớ rằng, bây giờ là lúc bạn phải an ủi những người khác!

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con chỉ chăm xem Ngài, bởi vì Ngài sẽ thay đổi những sự than khóc của con thành sự vui mừng!

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 22-24

Bình Luận:

You may also like