Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Lý Do Phao-Lô Thay Đổi Kế Hoạch

Ngày 06 – Lý Do Phao-Lô Thay Đổi Kế Hoạch

by Ban Biên Tập
30 đọc

IICô-rinh-tô 1:23-2:17

23 Tôi cầu xin Đức Chúa Trời làm chứng cho linh hồn tôi rằng, chính vì nể anh em nên tôi chưa đến Cô-rinh-tô. 24 Không phải chúng tôi muốn khống chế đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn cùng xây dựng niềm vui cho anh em, vì anh em đã đứng vững trong đức tin.

1 Vậy, tôi quyết định không trở lại thăm để làm anh em đau buồn. 2 Vì nếu tôi làm cho anh em đau buồn, thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải là những người tôi đã làm đau buồn? 3 Tôi đã viết cho anh em như thế, để khi đến thăm, tôi sẽ không đau buồn bởi chính những người đáng ra phải làm cho tôi vui. Vì tôi tin tưởng rằng tất cả anh em đều lấy niềm vui của tôi làm niềm vui của anh em. 4 Khi viết cho anh em, lòng tôi đau đớn, quặn thắt và nước mắt dầm dề; nào có phải để làm cho anh em đau buồn, nhưng để anh em biết rằng tình yêu của tôi đối với anh em sâu đậm thế nào. 5 Nếu người nào làm cho đau buồn, người ấy không chỉ làm đau buồn cho tôi, mà trong một giới hạn nào đó — không quá lời đâu — đã làm đau buồn cho tất cả anh em. 6 Người ấy đã bị đa số anh em trách phạt như vậy là đủ rồi. 7 Nhưng bây giờ, anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. 8 Vậy, tôi nài xin anh em hãy tỏ lòng yêu thương đối với người ấy. 9 Sở dĩ tôi viết cho anh em, là để thử xem anh em có vâng lời trong mọi việc không. 10 Nhưng anh em tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ. Còn nếu tôi tha thứ điều gì thì cũng vì anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Christ, 11 để Sa-tan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. 12 Khi tôi đến thành Trô-ách để rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, dù Chúa đã mở cửa cho tôi tại đó, 13 nhưng tôi chẳng an tâm vì không gặp được Tít, người anh em của tôi. Vậy, tôi đã từ giã những người ở đó để qua Ma-xê-đô-ni-a. 14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ; và qua chúng tôi, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. 15 Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời, giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. 16 Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi sự chết, dẫn đến sự chết; đối với những người được cứu rỗi, chúng tôi là mùi sự sống, dẫn đến sự sống. Ai là người đủ khả năng làm những việc nầy? 17 Vì, chúng tôi không buôn bán lời Đức Chúa Trời như nhiều người khác. Nhưng là người được Đức Chúa Trời sai phái, chúng tôi rao giảng một cách thành thật trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm

C.23 Để bảo vệ bạn. Cũng giống như Đấng Christ đến trước tiên để cứu dân của Ngài, hơn là để phán xét thế giới, thì Phao-lô cũng không quay lại Cô-rinh-tô ngay lập tức, là để giữ cho họ cảm nhận được cơn giận của Đức Chúa Trời. Giống như Đấng Christ, Phao-lô sẵn sàng phán xét những người ở Cô-rinh-tô không ăn năn, nhưng trước sự phán xét là lòng thương xót.

C.6 Sự sửa phạt. Rất có thể là sự truyền thông trước đó qua sự thông công của hội thánh cũng giống như ở trong 1 Cô-rinh-tô 5:2, 5, 13. Người được xem xét có thể là người lãnh đạo hội thánh Cô-rinh-tô chống nghịch lại Phao-lô, không phải là người gây nan đề trong 1 Cô-rinh-tô 5:1-5, như thường có gợi ý, bởi vì bản chất của tội lỗi khác hẳn.

C.23-4 Lý do Phao-lô thay đổi kế hoạch đi đến thăm Cô-rinh-tô là ông quan tâm đến dân sự trong Hội Thánh. Họ sẽ không thấy cuộc viếng thăm của Phao-lô như là ân điển và sẽ đau khổ. Phao-lô đã có thể thúc đẩy hành trình của mình, để làm cho vững mạnh địa vị của mình. Tuy vậy, Phao-lô suy nghĩ nhiều về Hội Thánh hơn là về bản thân ông, ông đã chọn viết một bức thư hơn là đi thăm.

C.5-8 Phao-lô khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô quở trách người đã gây nan đề, để duy trì sự thánh khiết của Hội Thánh, và cũng tha thứ và an ủi người thứa nhận tội lỗi của mình và ăn năn, để người đó không lạc mất trong sự nuối tiếc quá mức.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Cộng đồng tin kính đã một lần quở trách người gây nan đề, để duy trì sự thánh khiết của Hội Thánh. Bây giờ họ phải an ủi và tha thứ cho những người xưng nhận tội lỗi và ăn năn, để họ không lạc mất trong sự nuối tiếc của mình. Ngày nay, hãy nhìn xung quanh bạn và hãy xem liệu có những người đang cần an ủi và tha thứ hay không. Nếu có, hãy đi và an ủi họ để  họ không nuối tiếc quá mức.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp cho cộng đồng (Hội Thánh) của con căm ghét tội lỗi, những yêu thương các tội nhân.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 18-20 

Bình Luận:

You may also like