Browsing: Phaolo

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng?” (Côlôse 2:8)

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Nếu bạn đang vô cùng chán nản về một công việc, một chức vụ hoặc không có động lực để tiến bước thì sự thách thức của Chúa cho bạn là “tiếp tục, hãy tiếp tục!”

Dưỡng Linh
0

Cách đây nhiều năm, mặc dầu các buổi nhóm ở trong Hội Thánh chúng tôi đang đụng đến lòng của Hội Thánh, tôi suy nghĩ mình vẫn khao khát  và chưa thỏa lòng.  Tôi thường về nhà sau các buổi nhóm, quỳ gối xuống và cầu nguyện :”Lạy Chúa con muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa.  Con chưa thỏa lòng, con biết có những dòng sông dòng suối… Lạy Chúa con muốn được biết Ngài! “