Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Chúa Jêsus Hiện Ra Cho Các Môn Đồ Lần Thứ Ba

Ngày 02 – Chúa Jêsus Hiện Ra Cho Các Môn Đồ Lần Thứ Ba

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 21:1-14

1 Sau đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra với các môn đồ Ngài bên bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như sau: 2 Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên, người thành Ca-na trong miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác đang họp lại với nhau. 3 Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: “Tôi đi đánh cá.” Những người kia đáp: “Chúng tôi đi với anh!” Họ đi ra, xuống thuyền, nhưng trong đêm ấy không bắt được gì cả. 4 Trời vừa sáng, Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jêsus. 5 Đức Chúa Jêsus hỏi: “Các con ơi, không có con cá nào sao?” Họ đáp: “Thưa không.” 6 Ngài bảo: “Hãy thả lưới bên phải thuyền thì các con sẽ được.” Vậy, họ thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi kéo lên không xuể. 7 Môn đồ được Đức Chúa Jêsus yêu thương nói với Phi-e-rơ: “Ấy là Chúa!” Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa thì mặc áo vào (vì đang ở trần), rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đồ khác đi vào bằng thuyền, kéo theo một tay lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ khoảng chín chục mét. 9 Vừa bước lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá đang nướng ở trên, và có bánh nữa. 10 Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đem một ít cá mà các con vừa đánh được lại đây.” 11 Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn vào bờ. Dù nhiều cá như vậy, lưới vẫn không rách. 12 Đức Chúa Jêsus bảo: “Các con hãy lại dùng điểm tâm.” Không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài: “Ông là ai?” Vì họ biết ấy là Chúa. 13 Đức Chúa Jêsus đến, lấy bánh trao cho họ, và cũng trao cá nữa. 14 Đây là lần thứ ba Đức Chúa Jêsus hiện ra với các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

Suy ngẫm

C.1 Sau việc này.  Một tuần lễ hội của Lễ Bánh không men đã qua, các môn đồ rời Giê-ru-sa-lem về xứ Ga-li-lê. C.21:2 Những người con trai của Xê-bê-đê – Gia-cơ và Giăng trong các sách Phúc âm. Lu-ca đề cập đến việc họ là “những người đồng bạn của Si-môn” trong việc đánh cá trước khi được Chúa Jêsus kêu gọi.

C.3 Ban đêm là thời gian ưa thích trong ngày đối với việc đánh cá  trong thời xa xưa (Lu-ca 5:5). Cá đánh được ban đêm có thể bán còn tươi vào buổi sáng.  

C.7 Người môn đồ Chúa Jêsus yêu chắc hẳn là một trong bảy người được nhắc đến trong c.2 ở trên, và chắc chắn là Giăng, tác giả của sách Phúc âm Giăng.

C.1-7 Các môn đồ quay trở về công việc cũ của họ là đánh cá, dù đã nhận được một sứ mạng mới từ Chúa Jêsus. Họ đã thả lưới suốt đêm, nhưng không bắt được gì. Khi trời bắt đầu rạng sáng, Chúa Jêsus xuất hiện trên bờ biển và bảo họ thả lưới phía bên phải mạn thuyền. Lúc đầu, các môn đồ không biết đó là Chúa Jêsus. Họ đã thả lưới như Chúa Jêsus bảo họ. Và họ đã bắt được rất nhiều cá – họ không thể kéo tất cả lên được – họ nhận ra đó là Chúa Jêsus. Sự kiện này gợi cho các môn đồ nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của họ với Chúa Jêsus, và có thể đó là khi sự kêu gọi họ làm “tay đánh lưới người” được làm mới lại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi các môn đồ quay trở lại với nghề cũ, là nghề đánh cá, họ quên mất sứ mạng mới của mình, thì những thứ mà họ có là đêm tối, những chiếc thuyền trống rỗng, và bóng tối thuộc linh khiến họ không thể nhận ra được Chúa Jêsus. Bạn có cảm thấy bạn đang đi qua một đêm đen thuộc linh hay không? Bạn có đang mệt mỏi vì không có kết quả trong đời sống của mình không? Có thể, đó là bởi vì bạn đã quên mất sứ mạng Chúa Jêsus giao phó cho mình, và bạn đã sống theo ý muốn của riêng mình.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con vâng theo sứ mạng mà Ngài giao phó cho con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 4-7

Bình Luận:

You may also like