Browsing: các môn đồ

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Chúa Jêsus hiện ra cho các môn đồ của Ngài, những người mới đi đánh trở về, là  công việc trước kia của họ. Trong lần gặp gỡ lần thứ ba này, sau sự phục sinh, Jêsus an ủi các môn đồ và làm tươi mới lại sự kêu gọi đối  với họ.