Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Việc Chuẩn Bị Cho Sự Chết Của Chúa Jêsus

Ngày 07 – Việc Chuẩn Bị Cho Sự Chết Của Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 12:1-19

 1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến làng Bê-tha-ni là nơi ở của La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 2 Họ dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong số những người cùng ngồi bàn với Ngài. 3 Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà. 4 Nhưng một trong các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau nầy phản Ngài, nói rằng: 5 “Sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?” 6 Anh ta nói vậy không phải vì quan tâm đến người nghèo, nhưng vì vốn là một tên trộm cắp, lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. 7 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy để cô ấy yên, vì cô ấy đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn cất Ta. 8 Các con luôn có người nghèo ở với mình, nhưng các con không có Ta mãi đâu.” 9 Một đám đông người Do Thái biết Đức Chúa Jêsus ở đó thì kéo đến, không phải chỉ vì Ngài mà thôi, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 10 Cho nên các thầy tế lễ cả cũng định giết luôn La-xa-rơ nữa, 11 vì do anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Jêsus. 12 Hôm sau, có đoàn người rất đông đến dự lễ. Khi nghe nói Đức Chúa Jêsus đang đến thành Giê-ru-sa-lem 13 thì họ lấy cành cọ, đi ra đón Ngài và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên.” 14 Đức Chúa Jêsus gặp một con lừa con thì cưỡi lên, như lời đã chép: 15 “Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ! Kìa, vua ngươi đến, cưỡi trên lừa con!”16 Thoạt đầu, các môn đồ không hiểu những điều đó, nhưng khi Đức Chúa Jêsus đã được tôn vinh, lúc ấy họ mới nhớ lại những điều đó được chép về Ngài, và đã được thực hiện cho Ngài. 17 Đoàn người đã ở với Đức Chúa Jêsus lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ, và khiến anh ấy từ cõi chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. 18 Sở dĩ đoàn người đi đón Ngài, là vì họ đã nghe nói Ngài thực hiện dấu lạ đó. 19 Vì thế, những người Pha-ri-si nói với nhau: “Các ông thấy không, các ông chẳng làm gì được cả. Hãy xem, cả thiên hạ đều theo ông ta.

Suy ngẫm

C.7 “Vì cô ấy đã để dành” có thể có nghĩa là “để dành phần còn lại của dầu thơm”, nhưng trong Mác 14:3 nói là cái bình này bị đập vỡ, và Giu-đa kêu ca rằng thật là lãng phí. Các sự giải thích khác là “vì cô ấy đã để dành (kỷ niệm về điều này) hoặc cô ấy để dành cho ngày chôn xác Ta”.

C.8 Người nghèo. Phản ứng của Chúa Jêsus nói nghĩa bóng đến Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:11 (không được nản lòng khi giúp đỡ những người nghèo). “Các con không có ta mãi đâu” báo trước cái chết sắp xảy đến cho Chúa Jêsus trên thập tự giá sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài, cũng như thời gian ngắn ngủi còn lại cho các môn đồ để có một phần trong chức vụ trên đất của Ngài.

C.1-3,7 Khi Chúa Jêsus thăm Bê-tha-ni nơi mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, gia đình La-xa-rơ dọn tiệc đãi Ngài. Mỗi thành viên trong gia đình bày tỏ tình yêu và sự tạ ơn Chúa Jêsus theo cách riêng của họ. Ma-thê chuẩn bị đồ ăn, La-xa-rơ mời Chúa Jêsus ăn, còn Ma-ri đã rửa chân cho Chúa Jêsus bằng dầu thơm quý giá (c.1-3). Nói một cách cụ thể, hành động của Ma-ri là sự chuẩn bị cho sự chết sắp tới của Chúa Jêsus (c.7).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những người dâng cho Chúa của cải quý giá nhất là dâng chính họ cho người lân cận của họ. Đó là vì tình yêu đối với Chúa và tình yêu thương với người lân cận luôn tương quan trực tiếp với nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thấy tình yêu của chúng ta đối với Chúa, bằng cách tự hỏi là chúng ta yêu người lân cận của chúng ta nhiều như thế nào? Chúng ta yêu Chúa bao nhiêu? Bằng tình yêu thương mà chúng ta bày tỏ cho những người lân cận của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy để đời sống của con tràn ngập sự phục vụ và sự tận hiến cho Ngài và những người lân cận của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 4-8

Bình Luận:

You may also like