Home Bài Viết Cuộc Sống Siêu Nhiên

Cuộc Sống Siêu Nhiên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng ta, thân thể của Đấng Christ hiện nay, đôi khi có thể bỏ sót yếu tố này, nhưng sách Công vụ các sứ đồ đã được viết ra như một kiểu mẫu về cách mà tôi và bạn, là những tín đồ và là một hội thánh, cần sống. Chúng ta cần được đóng dấu bằng sự siêu nhiên.

Nếu tâm trí của chúng ta không được đổi mới và tâm trí xác thịt tiếp tục điều khiển, thống trị với sự thành kiến, tiêu cực, sợ hãi và tập trung vào bản thân, thì chúng ta sẽ không nghe được Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ không cảm thấy tự do trong bầu không khí vô tín, nghi ngờ và kiêu ngạo.

Bạn và tôi bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Chúng ta phải ăn, chúng ta phải ngủ, chúng ta chỉ có thể ở một nơi trong một thời điểm và những tư tưởng của chúng ta bị giới hạn. Nhưng Đức Chúa Trời không bị giới hạn và Đức Thánh Linh không bị giới hạn. Thân thể của bạn có thể mệt mỏi và tâm trí bạn có thể hơi chậm hiểu nhưng Chúa Jêsus Christ sống trong bạn là không bị giới hạn.

Nếu tin Đức Chúa Trời, bạn không cần sự hiểu biết trọn vẹn, vì bạn có Đức Chúa Trời và Ngài có sự hiểu biết trọn vẹn. Bạn không cần mọi quyền năng, và bạn có Đức Chúa Trời và Ngài có mọi quyền năng. Đời sống bạn có một mục đích là sống hiệp nhất với Ngài. Bạn đã được hiệp nhất với Ngài qua Chúa Jêsus Christ. Ma quỷ muốn phân tách bạn khỏi Đức Chúa Trởi. Nó muốn mang đến cảm giác Đức Chúa Trời ở xa, Đức Chúa Trời không yêu bạn, hoặc rốt cuộc Đức Chúa Trời chẳng có một chương trình nào cho đời sống bạn. Bởi vì nếu có một điều gì đó xen vào giữa bạn và Đức Chúa Trời thì bạn sẽ trở nên yếu đuối, bạn không thể đi tiếp, bạn trở lại với những hạn chế của mình, xa cách Đức Chúa Trời.

Những Cơ đốc nhân không hiểu rằng họ gồm ba phần – tâm linh, tâm hồn và thể xác – đôi khi cảm thấy thấp kém. Họ có thể đã lớn lên trong truyền thống phủ nhận mọi sự học vấn, và khi phản ứng với điều này họ lại rơi vào thái cực ngược lại là thờ lạy học vấn. Bạn đừng làm như vậy. Hãy lãnh hội tri thức và sử dụng nó cho nước Đức Chúa Trời. Bạn có thể biết nhiều và có nhiều điều, như vậy cuộc đời sẽ vui tươi hơn, nhưng bạn không thể thiết lập đời sống của mình trên sự khôn ngoan của con người hoặc của cải.

Có những Cơ đốc nhân với nhiều quan niệm, truyền thống và ràng buộc trong đời sống, vì họ xây dựng đời sống mình dựa trên khôn ngoan của loài người, hoặc những ý tưởng và truyền thống của con người. Nhưng đời sống bạn cần Quyền năng của Đức Chúa Trời không chỉ là những dấu  kỳ và phép lạ trong một buổi nhóm phước hạnh tại hội thánh Quyền năng của Đức Chúa Trời là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn. Đó là sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, trí thức và sự khôn ngoan của Ngài tuôn chảy trong con người bên trong của bạn. Nếu tâm trí xác thịt không điều khiển và cai trị thì bạn có thể nhận được thông tin, sự dẫn dắt và mạc khải từ Đức Chúa Trời.

Các sứ đồ, hội thánh và các môn đồ đã được dẫn dắt qua những mạc khải, lời tiên tri, giấc mơ, khải thị và sự thăm viếng của các thiên sứ. Điều này tuyệt đối quan trọng trong mọi điều mà hội thánh đã làm, tức cái siêu nhiên đã tạo ấn tượng trên cái tự nhiên. Lối suy nghĩ của con người, những truyền thống, tội lỗi và sự tấn công của ma quỷ đến chống lại bạn trong một cuộc chiến nhằm chống lại tâm trí bạn. Kẻ thù muốn cắt đi sự sống tuôn chảy trong bạn, để sự sống ấy không định hình cho những tư tưởng của bạn. Nó biết rằng nếu sự sống từ Đức Chúa Trời ảnh hưởng trên tâm trí bạn thì đời sống bạn sẽ thay đổi.

Đó là một trận chiến trong Cơ đốc giáo ngày nay. Trận chiến này không phải diễn ra giữa các giáo phái hoặc những sự dạy dỗ khác nhau. Trận chiến là giữa mạc khải từ Đức Chúa Trời và những tri thức cùng truyền thống của loài người, hay giữa quyền năng của Đức Chúa Trời và sức mạnh của con người.

Nhiều Cơ đốc nhân sợ những điều siêu nhiên. Ai đó có thể cầu nguyện lớn tiếng, ngã hoặc kêu khóc và những Cơ đốc nhân tốt, yêu mến Chúa Jêsus, lại trở nên cứng cỏi vì cho rằng những điều đó có vẻ kỳ cục ? Tại sao điều đó có vẻ kỳ cục ? Bởi vì trong thế gian người ta không làm như vậy và một người không muốn có vẻ rồ dại trong con mắt của thế gian. Bên cạnh đó lại cũng có những Cơ đốc nhân sa vào thái cực khác, tin rằng họ chứng tỏ tính thuộc linh của mình chỉ nhờ việc cười, khóc, la hét hoặc run rẩy. Nhưng điều đó hoàn toàn không thuộc linh một chút nào. Bạn hành động một cách thuộc linh chỉ khi bản thân bạn là một con người thuộc linh.

Trong nước Đức Chúa Trời có những biểu hiện không giống hệt như những điều trong thế gian. Nếu bạn quá quen thuộc với thế gian, đến mức bạn cảm thấy phiền lòng vì ai đó cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì Đức Thánh Linh muốn bạn cảm thấy tự nhiên hơn trong nước Đức Chúa Trời, hơn là trong nước của đời này. Đức Thánh Linh muốn thể hiện chính Ngài và bày tỏ Chúa Jêsus trong một cách quyền năng hơn những hạn chế kiểu loài người của bạn muốn cho phép. Đức Chúa Trời là Đấng không cần thay đổi; người cần thay đổi là bạn.

Theo ULF EKMAN

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like