Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Kế Hoạch Của Con Người, Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

Ngày 22 – Kế Hoạch Của Con Người, Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mi Chê 2:1-13

1 Khốn cho những kẻ lập mưu gian ác và toan tính chuyện tội lỗi trên giường mình! Đến sáng, chúng thực hiện mưu đồ vì chúng có quyền lực trong tay! 2 Chúng tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng ức hiếp người ta và gia đình họ tức người và tài sản của họ. 3 Vì thế, Đức Giê-hô-va phán: “Kìa, Ta định giáng tai họa trên dân nầy mà các ngươi không thể cởi khỏi cổ; Cũng không ngẩng đầu lên được vì ấy là kỳ hoạn nạn. 4 Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi; Chúng sẽ hát một bài ai ca rằng: ‘Chúng ta bị hủy diệt hết rồi! Ngài cất sản nghiệp của dân ta khiến nó lìa khỏi ta, lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ phản bội.’” 5 Cho nên, trong hội của Đức Giê-hô-va sẽ không có một người nào để bắt thăm chia đất. 6 Chúng nói rằng: “Các ngươi đừng nói tiên tri nữa. Đừng nói tiên tri những điều như thế; Sự sỉ nhục sẽ không đến với chúng ta đâu” 7 Hỡi nhà Gia-cốp! Sao dám nói rằng: “Thần của Đức Giê-hô-va mất kiên nhẫn rồi sao?” Ngài làm những việc như thế chăng? Chẳng phải lời của Ta có ích lợi cho ai bước đi một cách ngay thẳng sao? 8 Nhưng gần đây, dân Ta dấy lên như kẻ thù. Các ngươi đã ngang nhiên lột áo dài của những kẻ đi qua đường, giống như người từ chiến trận trở về. 9 Các ngươi đuổi những phụ nữ của dân Ta khỏi ngôi nhà thân yêu của họ và cất sự vinh quang Ta khỏi con trẻ họ đời đời. 10 Các ngươi hãy đứng dậy! Đi đi! Vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi; Nó đã bị ô uế dẫn đến sự hủy diệt và sẽ bị hủy diệt đau thương. 11 Nếu có kẻ lừa dối đến nói rằng: “Ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh,” thì kẻ ấy đúng là loại tiên tri của dân nầy! 12 Hỡi Gia-cốp! Ta chắc sẽ nhóm tất cả các ngươi lại, Ta chắc sẽ tập trung những người còn sót lại của Y-sơ-ra ên, và đem họ họp lại như bầy chiên trong chuồng, như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ; Nơi đó sẽ có tiếng người ồn ào. 13 Người mở đường sẽ lên trước họ; Họ phá tường, xông vào cổng thành; Vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu.

Suy ngẫm

C.3 Nghịch lại cùng gia đình. Cả cộng đồng phải chịu trách nhiệm vì tội lỗi của những nhà lãnh đạo của họ. Ta là sự hủy diệt sáng tạo bày tỏ nguyên tắc của bức thư (Áp-đia 15b): “điều ác” mà họ gây ra cho những người khác (Mi-chê 2:1) sẽ giáng trên họ (xem chú giải 1:12), thảm họa một lần (xem A-mốt 5:13).

C.2 Ngươi sẽ không còn một người nào. Những kẻ cướp đất không đắn đo bị đuổi ra khỏi sự kế nghiệp, họ đã chối bỏ những người khác (c.2).

C.5 Hội chúng. Tuy nhiên vẫn còn một dân được chia đất sau cuộc lưu đày.

Những người tham lam nằm trên gường mình và cố gắng tưởng tượng làm gì để khiến những cánh đồng của những người khác thành của mình, và đưa những kế hoạch đó vào hành động. Họ đi theo con đường của các thần tượng và ăn cắp áo ngoài của mọi người, lấy nhà của người khác và đá họ ra ngoài. Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn tai họa cho những người tham lam chỉ nghĩ đến chính mình. Tất cả những thứ họ có sẽ bị cất đi khỏi họ, và họ sẽ hát bài ca khóc than, và cuối cùng sẽ gặp sự sa  ngã của mình. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu những người không đi theo con đường của các thần tượng, mà đi theo con đường của Đức Chúa Trời, là điều sẽ còn lại. Tất cả những người không đi theo khuynh hướng và cách của thế gian, và không bị ảnh hưởng bởi thế giới, nhưng tuân theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời là những người thực sự của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Luật của Đức Chúa Trời là yêu thương và chia sẻ; còn những cách của thần tượng là tham lam và ăn cướp. Những người tham lam đi theo thần tượng, muốn làm đầy tất cả những gì họ thiếu, vì thế họ vơ vét và ăn cướp của người khác. Bạn đang đi theo cách nào?

Cầu nguyện: Con muốn tấm lòng như của Chúa Jêsus và học cách phục vụ và hy sinh.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 18-20

 

Bình Luận:

You may also like