Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Chúa Trở Thành Sức Mạnh Của Tôi!

Ngày 18 – Chúa Trở Thành Sức Mạnh Của Tôi!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 18:1-15

1 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con, con yêu mến Ngài. 2 Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, đồn lũy của con và là Đấng giải cứu con. Đức Chúa Trời là vầng đá của con, là nơi con nương náu. Ngài cũng là cái khiên, là sừng cứu rỗi, và là nơi ẩn náu của con. 3 Đức Giê-hô-va đáng được ca ngợi, con kêu cầu Ngài, và được giải cứu khỏi các kẻ thù của con.

4 Dây sự chết vương vấn con, thác hủy diệt làm con sợ hãi.5 Các dây âm phủ quấn lấy con, các bẫy sự chết giăng bắt con.

6 Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Đức Chúa Trời của con. Từ đền thờ, Ngài nghe tiếng con và tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài.

7 Bấy giờ đất rung chuyển, nền các núi cũng rúng động vì Ngài nổi giận. 8 Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hừng phát ra từ miệng Ngài làm cho than cháy rực. 9 Ngài nghiêng trời và ngự xuống; Dưới chân Ngài dày đặc mây đen. 10 Ngài cưỡi Chê-ru-bim và bay, Ngài liệng trên cánh gió. 11 Ngài dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mây đen dày đặc nước làm trướng vây quanh. 12 Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài, xuyên qua các đám mây mù mịt, có mưa đá và những tia chớp lòa lửa. 13 Đức Giê-hô-va nổi sấm sét trên các tầng trời, tiếng của Đấng Chí Cao vang dội, giữa con mưa đá và những tia chớp lòa lửa.14 Ngài bắn tên làm quân thù tản lạc, phát sấm chớp sáng lòa khiến chúng hoảng kinh.

15 Lạy Đức Giê-hô-va, bởi lời quở trách của Ngài, và do hơi thở từ lỗ mũi Ngài, đáy biển phơi trần và các nền quả đất bị lộ ra.

Suy ngẫm

C.1-3 Chúa là sức mạnh của tôi. Những câu mở đầu tóm tắt chủ đề của bài Thi thiên, hoặc là, Đa-vít đã tìm thấy Chúa là Đấng bảo vệ đáng tin cậy chống lại kẻ thù nghịch ông.

C.4-6 Tôi cầu nguyện trong nỗi đau đớn của mình. Những câu này nhấn mạnh câu 3, khi Đa-vít mô tả một mối nguy hiểm cụ thể đe dọa giết chết ông.

C.7-9 Sự giải cứu tuyệt vời của Chúa. Bức tranh sinh động này cho phép người đọc hình dung Đức Chúa Trời trong thành lũy thiên đàng của Ngài, bỗng nhiên nhận thấy nhu cầu của Đa-vít và vội vã đến giúp. Những hình ảnh thay đổi nhanh chóng. Câu 8 nói về việc Đức Chúa Trời đáp lại mối nguy hiểm của Đa-vít như thể Ngài là con rồng giận dữ, trong khi câu 10-15 mô tả sự đến của Ngài như là cách tiếng sấm thịnh nộ.

Khi tác giả Thi thiên xưng nhận “Con yêu Ngài, Chúa ôi,” chúng ta có thể thấy mối quan hệ thân mật ông có với Đức Chúa Trời. Sự gần gũi này đến từ sự giải cứu của Đức Chúa Trời vô số lần khi ông phải đối diện với hiểm nguy. Qua kinh nghiệm này, tác giả Thi thiên có thể mô tả chi tiết hơn Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (c.1-3).

Khi tác giả Thi thiên đối diện với hoàn cảnh ông không vượt qua được bằng sức mình, ông kêu khóc với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nghe thấy lời cầu nguyện của tác giả và đã xuất hiện với sự nổi giận với những kẻ nghịch thù ông. Sau đó Đức Chúa Trời sẽ hủy phá những kẻ thù nghịch đó (c.4-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sống một đời sống trong mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời – là cách tốt nhất để đảm bảo sự an toàn của chúng ta. Nhưng mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời không đến, nếu không có sự trả giá. Nó đến từ sự trải nghiệm sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và bằng cách sống chân thật với Đức Chúa Trời trong tất cả những khó khăn của cuộc sống. Ngay lúc này bạn đang phải đối diện với khó khăn nào? Bạn phải đối diện với tình thế này như thế nào?

Cầu nguyện: Con muốn có một mối quan hệ gần gũi hơn với Đức Chúa Trời.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 5-7

Bình Luận:

You may also like