Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Mong Sao Đức Chúa Trời Sẽ Biết Tôi

Ngày 17 – Mong Sao Đức Chúa Trời Sẽ Biết Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 17:1-15

1 Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe và xét lẽ công chính cho con; Để ý đến tiếng kêu cầu của con; Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con, từ đôi môi không giả dối. 2 Nguyện Chúa bênh vực công lý cho con; Xin mắt Ngài xem xét điều ngay thẳng.

3 Chúa đã dò xét lòng con, viếng con lúc ban đêm; Ngài thử nghiệm con nhưng chẳng tìm thấy gì cả;

Tôi quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội.4 Còn về công việc loài người, con nhờ lời Chúa phán mà giữ mình khỏi con đường của kẻ hung tàn. 5 Con bước đi vững chắc trong đường lối của Chúa, chân con không vấp ngã. 6 Lạy Đức Chúa Trời, con kêu cầu với Ngài vì Ngài sẽ nhậm lời con. Xin Chúa nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của con. 7 Lạy Đấng giải cứu những ai nương náu mình nơi tay phải của Ngài, thoát khỏi những kẻ thù của họ, xin bày tỏ sự nhân từ lạ lùng của Ngài.

8 Cầu Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt; Xin giấu con dưới bóng cánh của Ngài, 9 Khỏi kẻ ác áp bức con, khỏi kẻ tử thù vây phủ con. 10 Chúng đóng chặt lòng mình lại; Miệng chúng nói cách kiêu căng. 11 Chúng vây phủ chúng con mỗi bước, mắt chúng dòm ngó để tìm cách quật ngã chúng con. 12 Chúng giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ẩn mình rình rập. 13 Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, đối mặt và đánh đổ chúng! Dùng gươm của Ngài mà giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác. 14 Đức Giê-hô-va ôi! Xin dùng tay Ngài giải cứu con khỏi bọn người trần tục, là những kẻ mà phần của chúng chỉ có trong đời nầy. Ngài cho bụng chúng đầy dẫy những vật mà Ngài dành cho chúng; Con cái chúng cũng được dư dật và để lại phần còn dư cho hậu tự mình.

15 Nhưng con sẽ nhờ sự công chính của Chúa ban mà thấy mặt Chúa; Khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện, vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài.

Suy ngẫm

C.1-2 Sự thỉnh cầu về sự minh chứng. Những lời này gợi ý ai đó bị tấn công hoặc buộc tội, cầu xin Đức Chúa Trời đưa sự vô tội của người hát ra ánh sáng.

C.3-5 Công bố sự vô tội. Những câu này nhấn mạnh sự xác nhận sự vô tội (sự công bố bắt đầu trong câu 1, “môi không nói dối”). Người hát đã mở lòng đối với sự thử nghiệm của Chúa (thử thách, thăm viếng, thử nghiệm), và ông tường thuật lại những nỗ lực của ông để giữ sự thanh sạch (quyết, tránh, bước vững chắc, chân không trượt).

C.6-9 Cầu xin sự bảo vệ.

C.10-12 Những kẻ thù không thương tiếc.

C.1-5 Tác giả Thi thiên cầu xin Đức Chúa Trời minh chứng sự vô tội của ông đối với những người mỉa mai một cách không công bằng và buộc tội ông không đúng đắn. Ông nói rằng ông không phạm tội trong cả hành động lẫn lời nói. Ông có thể nói tự tin vì ông đi theo lời của Chúa và không rời bỏ con đường của Đức Chúa Trời.

C.6-15 Tác giả Thi thiên chắc chắn rằng Đức Chúa Trời bảo vệ ông khỏi những kẻ thù nghịch gian ác và mạnh mẽ (c.6-12). Ngoài ra, nhờ sự tin cậy này, ông càng sốt sắng hơn trong sự cầu nguyện của mình rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt những kẻ nghịch thù cùng ông (c.13-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tác giả Thi thiên tin tưởng rằng lời cầu  nguyện của ông sẽ được đáp lời. Sự tin tưởng kiểu này không đến từ việc kiêu ngạo. Điều này đến từ đức tin biết là Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những người vâng theo lời Ngài và bước đi theo con đường của Ngài. Bạn có kiểu đức tin này không? Bạn có thể làm gì để phát triển đức tin kiểu này?

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy ban cho con đức tin để tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài một cách tôn kính.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 1-4

Bình Luận:

You may also like