Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Những Lời Ô Uế Và Những Lời Thánh Sạch

Ngày 12 – Những Lời Ô Uế Và Những Lời Thánh Sạch

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 12:1-8

1 Đức Giê-hô-va ôi! Xin cứu chúng con vì người tin kính không còn nữa, người trung tín đã biến mất khỏi con cái loài người.

2 Chúng dùng lời dối trá mà trò chuyện với nhau, lấy môi nói những lời dua nịnh mà lòng thì dối gạt.

3 Đức Giê-hô-va sẽ diệt tất cả môi dua nịnh và lưỡi khoác lác

4 Của những kẻ nói rằng: “Nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ thắng thế; Môi chúng ta thuộc về chúng ta; ai là chủ của chúng ta?”

5 Vì người khốn cùng bị áp bức và kẻ thiếu thốn rên xiết, nên Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ Ta sẽ đứng dậy, đặt họ nơi yên ổn mà họ ước mong.”

6 Lời hứa của Đức Giê-hô-va là lời thanh sạch, Giống như bạc đã luyện trong lò bằng gốm, tinh luyện đến bảy lần.

7 Lạy Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ gìn giữ những người khốn cùng; Ngài luôn bảo vệ họ khỏi thế hệ nầy.

8 Kẻ ác đi nghênh ngang khắp nơi, khi điều đồi bại được tôn cao giữa loài người.

SUY NGẪM

C.1-2 Những kẻ nói dối quá nhiều. Như thường thấy trong các bài ca thương, bài Thi thiên mô tả tình cảnh: những loại  nói dối cụ thể là những môi miệng tâng bốc và những lời nói không chân thành (sự hai lòng), cả  hai đều lạm dụng những người khác vì lợi lộc (c.2). Trong môi trường như thế này những người tin kính và trung tín trở nên hiếm hoi cứ như thể là họ đã biến mất (c.1), hoặc là bởi vì họ đã bị chèn ép, hoặc là bởi vì họ bị cám dỗ lừa dối chính mình.

C.3-4 Cầu mong Chúa kết thúc những kẻ nói dối. Bài Thi thiên chuyền thành lời cầu nguyện. Việc đề cập đến những môi dua nịnh lấy từ từ ngữ trong câu 2, chỉ ra luồng tư duy. Hãy chú ý là những môi và lưỡi trong câu 3 xuất hiện ở vị trí đảo trong câu 4. C.12:5-6 Những lời hứa đáng tin cậy của Đức Chúa Trời khiên lại tươi mới. Trong bầu không khí như thế này của sự không chân thành (c.3-4), những lời hứa của Đức Chúa Trời mang lại niềm hy vọng. C.12:7-8 Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những người trung tín của Ngài. Bài Thi thiên kết thúc với sự đảm bảo: Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những người trung tín đi theo Ngài.

C.1-8 Tác giả Thi thiên không thể tìm được người trung thực và trung thành nào, và thở dài vì thực tế chỉ có những người gian ác, lừa dối. Bởi vì người ta không thừa nhận Đức Chúa Trời Tối cao tể trị trên thế giới, họ cố kiếm lời bằng cách nói dối một cách quỷ quyệt với những người lân cận của mình. Họ đàn áp và bóc lột những người yếu đuối  và nghèo nàn (c.1-4). Nhưng bởi vì tác giả Thi thiên biết rằng lời của Đức Chúa Trời là chân thật và đúng đắn, giống như bạc được làm sạch trong lò lửa và được tinh luyện bảy lần, ông tin cậy nơi lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bảo vệ ông khỏi những kẻ gian ác (c.5-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Không chỉ có khó khăn và mệt mỏi khi sống một đời sống trung thực và công bình trong một thế giới bị ảnh hưởng bởi những lời nói dối và sự gian ác –  còn có cả sự cô đơn nữa. Bởi vì hầu hết những người trong thế giới này không sống theo cách này. Hãy đừng nghe theo những lời của thế gian, nhưng hãy nghe theo những lời của Đức Chúa Trời. Không có gì có thể bảo vệ chúng ta, ngoại trừ lời của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Con sẽ sống trung thực và công bình theo lời của Đức Chúa Trời, dẫu rằng có khó khăn và bị mất mát.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 21-23

Bình Luận:

You may also like