Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Danh Chúa Đẹp Đẽ Biết Bao!

Ngày 08 – Danh Chúa Đẹp Đẽ Biết Bao!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 8:1-9

1 Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con, Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao! Uy nghiêm Ngài vượt quá các tầng trời!

2 Để đối lại các kẻ thù của Chúa, Ngài dùng miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú mà lập nên sức mạnh Ngài, khiến bọn cừu địch và kẻ báo thù phải nín lặng.

3 Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng;

4 Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?

5 Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút,

Đội cho người mão miện vinh quang và tôn trọng.

6 Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa;

Khiến muôn vật phục dưới chân người,

7 Tất cả loài chiên và gia súc

Cũng như các thú đồng,

8 Chim trời và cá biển

Cùng sinh vật bơi lội dưới biển.

9 Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con,

Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao!

SUY GẪM

C.1-2 Danh oai nghi của Đức Chúa Trời. Những lời mở đầu (c.1) đưa ra chủ đề của Thi thiên, được nhắc lại trong câu 9. Sự oai nghi của danh Đức Chúa Trời (bản tính của Ngài được bày tỏ) được quan sát thấy trong sự cao quý Ngài ban cho loài người.

C.3-8 Vị trí của con người trong trật tự sáng tạo. Phần này chia làm hai phần: phần đầu, tác giả ngắm vô số những ngôi sao và mặt trăng sáng, và kinh ngạc trước sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với loài người (c.3-4); thứ hai, ông kinh ngạc trước quyền cai trị Đức Chúa Trời ban cho loài người (c.5-8).

C.1-2, 9 Đa-vít ngợi khen quyền năng và sự vinh quang của Đức Chúa Trời khi ông ngắm nhìn vẻ đẹp nguy nga trong tất cả cõi vạn vật –  trên mặt đất và trên bầu trời. Quyền năng và sự oai nghi của danh Chúa thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Uy quyền của danh Ngài vĩ đại đến mức  thậm chí qua môi miệng của trẻ con và các con thơ Ngài được ca ngợi và tất cả mọi  kẻ thù nghịch phải câm lặng.

C.3-8 Bầu trời (vũ trụ), và các ngôi sao, và mặt trăng lớn tới mức Đa-vít nhận biết ông thật nhỏ bé biết bao so với thế giới mà Đức Chúa Trời tạo ra bởi ngón tay Ngài. Nhưng điều ngạc nhiên là Đức Chúa Trời của cả cõi vạn vật mang đến sự vinh quang và sự oai nghi cho một con người không xứng đáng chút nào như ông, và cho phép người cai trị trên tất cả mọi loài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta uy quyền để cai quản trên muôn loài (Sáng Thế ký 1:28). Điều này có nghĩa là chúng ta có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ thế giới tự nhiên. Sự sáng tạo là công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, bày tỏ quyền năng của Ngài, vì thế chúng ta phải yêu quý công việc của Đức Chúa Trời và bảo vệ nó.

Cầu nguyện: Con sẽ bảo vệ sự sáng tạo thiên nhiên xinh đẹp của Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 8-10

Bình Luận:

You may also like