Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Xin Hãy Giải Thoát Khỏi Kẻ Xấu Và Xin Dấy Lên Những Người Công Bình

Ngày 07 – Xin Hãy Giải Thoát Khỏi Kẻ Xấu Và Xin Dấy Lên Những Người Công Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 7:1-17

1 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, con nương náu mình nơi Ngài; Xin cứu con khỏi mọi kẻ truy đuổi con, và giải thoát con 2 Kẻo chúng xé con như sư tử xé mồi, và phân thây con ra từng mảnh mà không ai giải cứu. 3 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều ấy, và nhúng tay vào việc bất chính; 4 Nếu con lấy ác trả cho người sống hòa thuận với con và cướp bóc kẻ thù con vô cớ 5 Thì con đáng bị kẻ thù đuổi kịp, giày đạp mạng sống con dưới đất, và vùi dập danh dự con trong tro bụi. (Sê-la)

6 Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy và nổi giận; Xin chống lại cơn giận hoảng của kẻ thù con. Xin thức dậy mà giúp đỡ con; Ngài đã định sự phán xét rồi.

7 Hãy để hội các dân tụ họp quanh Ngài; Ngài từ trên cao ngự xuống. 8 Đức Giê-hô-va phán xét các dân tộc. Lạy Đức Giê-hô-va, xin phân xử cho con theo sự công chính của con và theo sự thanh liêm nơi lòng con. 9 Lạy Đức Chúa Trời công chính, là Đấng dò xét lòng dạ loài người, xin chấm dứt sự gian ác của kẻ dữ nhưng làm vững bền người công chính. 10 Đức Chúa Trời là cái khiên của con, Ngài cứu vớt người có lòng ngay thẳng. 11 Đức Chúa Trời là thẩm phán công minh, là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận với kẻ ác. 12 Nếu một người không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm; Ngài giương cung chờ sẵn. 13 Ngài đã chuẩn bị khí giới hủy diệt và làm những mũi tên bằng lửa. 14 Kìa kẻ dữ cưu mang gian ác, hoài thai hiểm độc, và sinh ra dối trá. 15 Hắn đào hầm, đào hố nhưng lại té xuống hố đã đào.

16 Tội ác hắn đổ lại trên đầu hắn. Và sự bạo hành giáng trên trán hắn. 17 Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va về sự công chính của Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao.

SUY GẪM

C.1-2 Kêu khóc xin sự an toàn. Trong bối cảnh tuyệt vọng, những lời trước nhất diễn tả sự trông cậy (Đức Chúa Trời tôi, nương náu), dẫn đến lời thỉnh cầu cụ thể hơn.

C.3-5 Công bố sự vô tội. Những câu này làm rõ ý là bài Thi thiên này là dành cho những trường hợp, trong đó mối nguy hiểm xuất phát từ sự xấu xa của những kẻ bắt bớ, chứ không phải từ việc làm sai trái của người đang gặp rắc rối. Có ẩn ý một sự cảnh báo đối với những người gây ra những việc gian ác được liệt kê ở đây.

C.6-11 Kêu xin chính Đức Chúa Trời dấy lên làm Đấng phán xét. Những người hát thấy những lời thỉnh cầu của họ là một phần của bức tranh lớn hơn: Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công bình (c.11), tất cả các dân trên đất, không chỉ người Y-sơ-ra-ên, có trách nhiệm khai trình (c.7,8); vì thế nỗi tức giận (c.6) và sự căm phẫn (c.11) của tác giả là hướng đến việc nghịch lại những kẻ đe dọa những người trung tín (những người công bình c.9, và những người ngay thật trong tấm lòng c.10).

C.1-8 Đa-vít viết Thi thiên này khi vua Sau-lơ truy đuổi ông và một người Bên-gia-min tên là Cút vu khống ông. Đa-vít bị các kẻ thù săn đuổi như sư tử đang săn mồi, và đã phải trải qua bao đau đớn và khó khăn. Nhưng không ai nghiêng tai nghe Đa-vít và giúp đỡ ông. Đa-vít xưng nhận rằng Đấng duy nhất có thể giúp đỡ ông là Đức Chúa Trời, và ông kêu xin với Ngài về sự vô tội của mình. Ông cũng cầu xin Đức Chúa Trời làm quan xét và đoán xét ai là người phải lẽ, và cầu xin Ngài trừng phạt tất cả những kẻ đứng về phía của sự gian ác.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đa-vít biết là Đức Chúa Trời công bình, Đấng biết tấm lòng và ý tưởng của mọi người, sẽ phán xét tình thế một cách công bằng và chăm sóc cho. Bạn phản ứng như thế nào khi bạn đối diện với một sự đối xử không công bằng? Đừng cố giải quyết nan đề một cách vội vã bằng sức riêng của mình, nhưng hãy trình dâng nan đề lên cho Đấng phán xét công bình (Đức Chúa Trời, Rô-ma 12:19).

Cầu nguyện: Con ngợi khen Chúa, Đấng phán xét công bình.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 5-7

Bình Luận:

You may also like