Browsing: danh tiếng

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đa-vít hát bài ca tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng không chỉ mang đến sự công bằng cho tình trạng bất công ông đang lâm vào, mà còn cũng bởi vì Đức Chúa Trời đoán xét thế giới không định kiến mà bằng sự trung thực.