Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Tôi Đã Nói Rồi Nhưng Các Ông Không Nghe

Ngày 31 – Tôi Đã Nói Rồi Nhưng Các Ông Không Nghe

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 9:24-41

24 Một lần nữa, những người Pha-ri-si lại gọi người trước đây đã bị mù, và nói: “Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời! Chúng tôi biết người nầy là kẻ có tội.” 25 Anh trả lời: “Tôi không biết ông ấy có phải là kẻ có tội hay không. Nhưng tôi chỉ biết một điều, ấy là trước tôi đã mù mà bây giờ thấy được.” 26 Họ lại hỏi: “Ông ta đã làm gì cho anh? Ông ta đã mở mắt anh ra sao?” 27 Anh đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không chịu nghe. Tại sao các ông lại muốn nghe nữa? Có phải các ông cũng muốn trở nên môn đồ của ông ấy không?” 28 Họ lăng mạ anh ta và nói: “Mầy mới là môn đồ của ông ấy, chứ chúng ta là môn đồ của Môi-se. 29 Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se, nhưng về người nầy thì chúng ta không biết từ đâu đến.” 30 Người mù trả lời: “Người đã mở mắt cho tôi mà các ông không biết từ đâu đến thì quả là một việc lạ. 31 Chúng ta biết Đức Chúa Trời không nghe những kẻ có tội, nhưng nếu ai kính sợ Ngài, và làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe người ấy. 32 Từ xưa đến giờ, chưa hề nghe nói có ai mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33 Nếu người nầy không đến từ Đức Chúa Trời thì không thể làm được gì cả.” 34 Họ trả lời: “Cả con người của mầy vốn sinh ra trong tội lỗi mà còn muốn dạy chúng ta sao?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

35 Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi anh ta ra, nên khi gặp anh, Ngài hỏi: “Anh có tin Con Người không?” 36 Anh trả lời: “Thưa Chúa, người ấy là ai, để tôi có thể tin vào người?” 37 Đức Chúa Jêsus đáp: “Anh đã thấy người, và ấy là người đang nói với anh.” 38 Anh nói: “Thưa Chúa, tôi tin,” rồi thờ lạy Ngài. 39 Đức Chúa Jêsus nói: “Ta đến thế gian nầy để phán xét, khiến cho người mù được thấy, còn kẻ thấy lại hóa mù.” 40 Những người Pha-ri-si đang ở gần đó nghe vậy thì nói với Ngài: “Chúng tôi cũng mù cả sao?” 41 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu các ngươi mù thì không có tội gì, nhưng vì các ngươi nói: ‘Chúng tôi thấy,’ nên tội các ngươi vẫn còn.”

SUY GẪM

C.24-25 Những người Pha-ri-si bị mù vì họ đã không nhận biết ý nghĩa thật về điều đang xảy ra trước mắt họ, nhưng người mù biết ý nghĩa này và xưng nhận rằng điều xảy ra với anh ta là bởi quyền năng của Chúa Jêsus. Bằng con mắt thuộc linh được mở ra của mình, người mù đã kinh nghiệm phép lạ qua việc được lành con mắt thuộc thể. Bất chấp sự xưng nhận của người mù, người Pha-ri-si cứ chất vấn anh cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại (c.15). Cũng giống như người Pha-ri-si đã không hiểu sự giải thích mà họ đã được nghe rồi, điều mà Đức Chúa Trời đã giải thích lặp đi lặp lại cho chúng ta mà chúng ta vẫn không hiểu là gì?

C.31-33 Giả thuyết lớn của người đàn ông  rằng Thượng Đế không lắng nghe tội nhân, phản ánh một chủ đề trong một vài đoạn Cựu Ước (ví dụ, Thi thiên 34:15; 66:18; 109:7; 145:19). Giả thuyết nhỏ của người đàn ông, rằng chưa có tiền lệ cho việc mở mắt một người mù bẩm sinh, cũng được khẳng định bởi sự thiếu vắng của các trường hợp tương tự trong Cựu Ước hoặc các nguồn khác ngoài Kinh thánh. Kết luận của người đàn ông (xem Giăng 3:2) đồng tình với quan điểm của người Do Thái phổ biến lúc đó rằng các phép lạ được thực hiện như là câu trả lời cho sự cầu nguyện.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người mù thuộc linh có thể thấy Kinh Thánh mà không hiểu nó. Người Pha-ri-si đã nghiên cứu về Kinh Thánh một cách siêng năng nhưng họ vẫn không nhận ra Chúa Jêsus là Đấng mà Kinh Thánh báo trước, vì con mắt thuộc linh của họ bị mù. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Jêsus rằng Ngài sẽ mở đôi mắt thuộc linh của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin hãy mở mắt thuộc linh của con để con có thể nhận biết ý muốn Ngài rõ hơn.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê Vi Ký 8-10

Bình Luận:

You may also like