Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Sự Điều Tra Của Người Pha-Ri-Si

Ngày 30 – Sự Điều Tra Của Người Pha-Ri-Si

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 9:13-23

13 Họ dẫn người trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-si. 14 Ngày Đức Chúa Jêsus hòa bùn và mở mắt cho người mù là ngày sa-bát. 15 Những người Pha-ri-si lại hỏi anh được sáng mắt cách nào. Anh đáp: “Ông ấy bôi bùn vào mắt tôi, tôi rửa, rồi thấy được.” 16 Vài người trong nhóm Pha-ri-si nói: “Người nầy không phải đến từ Đức Chúa Trời, vì không giữ ngày sa-bát.” Số khác thì nói: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?” Và giữa họ có sự chia rẽ. 17 Vì vậy, họ lại hỏi người mù: “Còn anh, anh nói gì về người đã làm cho anh sáng mắt?” Anh đáp: “Ông ấy là một nhà tiên tri.”

18 Tuy nhiên, người Do Thái không tin rằng người nầy trước đây đã mù mà nay lại thấy được, cho đến lúc họ gọi cha mẹ anh ta đến 19 và hỏi rằng: “Đây có phải là con trai ông bà, người mà ông bà nói đã bị mù từ lúc mới sinh không? Thế sao bây giờ anh ta lại thấy được?” 20 Cha mẹ anh ta trả lời: “Chúng tôi biết đây chính là con trai chúng tôi, cháu bị mù từ lúc mới sinh. 21 Nhưng bây giờ làm thế nào cháu thấy được thì chúng tôi không biết. Chúng tôi cũng không biết ai đã mở mắt cho cháu. Các ông cứ hỏi cháu, cháu đã đủ tuổi rồi, nó sẽ tự nói.” 22 Cha mẹ người mù nói vậy vì sợ người Do Thái, vì người Do Thái đã thỏa thuận rằng nếu ai xưng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì bị khai trừ khỏi nhà hội. 23 Vì vậy, cha mẹ người mù mới nói: “Cháu đủ tuổi rồi, cứ hỏi nó.”

SUY GẪM

C.14 Sự đề cập muộn màng đến ngày Sa-bát (xem 5:9) nhắc nhớ lại cuộc tranh luận về ngày Sa-bát trước đó trong Giăng 5. Chúa Jêsus đã nhào đất sét với nước bọt của mình để làm bùn, và việc nhào bột (tương tự như nhào đất sét) nằm trong số 39 loại công việc bị cấm vào ngày Sa-bát (Sách Mishnah, Sa-bát 7,2) Các xung đột thường xuyên của Chúa Jêsus với người Do Thái về ngày Sa-bát gợi lên rằng qua việc Ngài đến, Ngài đang thay đổi các luật lệ của ngày Sa-bát (Giăng 5:17).

C.18-21 Nỗi lo sợ của cha mẹ làm nổi bật một trong những lý do cơ bản trong sách Giăng, tại sao nhiều người không tin Chúa. Họ sợ con người nhiều hơn sợ Đức Chúa Trời (xem 5:44; 12:42-43).

C.13-23 Chúa Jêsus đã chữa lành người mù vào ngày Sa-bát. Vì điều này nên người Pha-ri-si đã tranh cãi dữ dội về nhân dạng của Chúa Jêsus và có phải Ngài là một tội nhân phá luật ngày Sa-bát hay là người đến từ Đức Chúa Trời. Khi họ hỏi người trước đây đã từng bị mù về Chúa Jêsus, anh trả lời rằng Ngài là một tiên tri. Rồi người Pha-ri-si đã gọi cả cha mẹ của người này đến và chất vấn họ. Cha mẹ anh ấy tránh câu trả lời trực tiếp vị họ sợ họ sẽ bị khai trừ khỏi nhà hội nếu họ trả lời rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ. Điều này có nghĩa là họ đã bị phân cách khỏi cộng đồng. Bất chấp điều sợ hãi này, người trước đây từng bị mù vẫn công bố một cách dạn dĩ rằng Chúa Jêsus là một tiên tri.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Điều đó không phải để cho chúng ta thêm vào hay bớt đi Lời Đức Chúa Trời, mà nếu chúng ta tin vào Lời Ngài thì chúng ta chấp nhận Lời đó là như thế. Người Pha-ri-si đã thêm nhiều điều vào Lời Đức Chúa Trời, điều đó che khuất đi ý nghĩa thật của ngày Sa-bát. Hãy tin vào Lời Đức Chúa Trời là Lời như thế và vâng theo.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con làm chứng một cách dạn dĩ về Chúa Jêsus trong những hoàn cảnh khó khăn.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê Vi Ký 5-7

Bình Luận:

You may also like