Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Là Ta Đây, Đừng Sợ!

Ngày 16 – Là Ta Đây, Đừng Sợ!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 6:16-29

16 Đến chiều tối, các môn đồ ra biển, 17 lên một chiếc thuyền, đi sang bờ bên kia, về hướng thành Ca-bê-na-um. Trời đã tối, nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn chưa đến với họ. 18 Biển động vì gió thổi mạnh. 19 Khi họ chèo được khoảng năm hay sáu ki-lô-mét thì thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển đến gần thuyền. Họ hoảng sợ. 20 Nhưng Ngài bảo rằng: “Ta đây, đừng sợ!” 21 Họ muốn rước Ngài vào thuyền thì lập tức thuyền cập bến, là nơi họ định đi. 22 Ngày hôm sau, dân chúng ở bờ biển bên kia nhận ra rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Jêsus không xuống thuyền với các môn đồ, chỉ có các môn đồ đi mà thôi. 23 Nhưng có những chiếc thuyền khác từ Ti-bê-ri-át đến đậu gần nơi họ đã ăn bánh sau khi Chúa tạ ơn. 24 Vậy, khi đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không có ở đó, các môn đồ Ngài cũng không, thì họ lên thuyền đi đến thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus. 25 Lúc gặp Ngài ở bờ biển bên kia, họ thưa rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” 26 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. 27 Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Đấng mà Đức Chúa Trời, là Cha, đã ấn chứng cho.” 28 Họ thưa: “Chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời?” 29 Đức Chúa Jêsus đáp: “Công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin Đấng mà Ngài đã sai đến.”

SUY GẪM

C.19 Đi bộ trên biển không phải là việc Chúa Jêsus làm chỉ để khiến các môn đệ kinh ngạc, nhưng đúng hơn đó là một minh chứng mạnh mẽ, hữu hình về chủ quyền của Chúa Jêsus trên thế giới Ngài đã dựng nên (Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:3, 10). Trong Cựu Ước, một mình Chúa cai trị trên các vùng biển (Thi thiên 29:10-11; 89:9; 107:28-30)

C.26 “Nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no” ngụ ý rằng mọi người đang tìm kiếm Chúa Jêsus chỉ vì lợi ích thuộc thể hay vật chất mà Ngài ban cho; trong khi đó, lẽ ra họ nên tìm kiếm Ngài vì họ thấy những dấu hiệu, đó là dấu hiệu kỳ diệu bày tỏ thần tính và nhân tính của Chúa Jêsus là Đấng Mê-si thật.

C.16-21 Chúa Jêsus đi bộ trên mặt nước để đến gần các môn đồ là những người đang hoảng loạn vì sóng to và gió mạnh. Điều này miêu tả rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời; Đấng cai trị trên mặt nước và có thể đi bộ trên mặt nước.

C.22-29 Những người thấy phép lạ “năm cái bánh mạch nha và hai con cá” đã tìm kiếm Chúa Jêsus trong tuyệt vọng; và khi không thể tìm thấy Ngài, họ đã dùng vài chiếc thuyền để theo hướng đi của các môn đồ. Họ muốn Chúa Jêsus không vì họ tin Ngài; mà họ muốn Jêsus để làm thỏa mãn những mong muốn nhân tính của họ qua phép lạ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus cai trị trên mọi tạo vật. Nan đề và những nỗi khó khăn trong đời sống tôi giống như cơn bão mà các môn đồ đã đối mặt là gì? Hãy mang chúng đến cho Chúa Jêsus, Đấng cai trị trên mọi tạo vật.

Suy nghĩ về những lý do để theo Chúa Jêsus. Tôi quan tâm đời sống thuộc linh hay thuộc thể hơn. Hãy luôn luôn tìm kiếm Chúa Jêsus và đừng tìm kiếm những ham muốn có thể bị hư mất khi chúng ta được kêu gọi để theo Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con theo đuổi một mình Chúa Jêsus và sự sống đời đời mà thôi, chứ không phải những ham muốn vật chất.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like