Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Lời Cầu Nguyện Của Môise – Người Trung Gian

Ngày 21 – Lời Cầu Nguyện Của Môise – Người Trung Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 9:13-29

13 Đức Giê-hô-va còn phán với tôi: ‘Ta đã thấy dân nầy thật là một dân cứng cổ! 14 Cứ để mặc Ta, Ta sẽ tiêu diệt chúng và xóa tên chúng khỏi thiên hạ. Nhưng Ta sẽ làm cho con trở thành một dân tộc hùng mạnh và đông hơn dân ấy.’

 15 Vậy, tôi liền quay xuống núi với hai bảng đá có ghi giao ước trên tay, trong khi cả núi vẫn còn bốc lửa. 16 Tôi thấy anh em đã thật sự phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, anh em đã vội vàng từ bỏ đường lối mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy anh em, tự đúc cho mình hình tượng một con bò con. 17 Tôi cầm hai bảng đá và ném xuống đất. ai bảng đá vỡ nát thành từng mảnh trước mặt anh em.

18 Sau đó, vì tội lỗi anh em đã phạm khi làm điều dữ để chọc giận Đức Giê-hô-va, tôi đã phủ phục trước mặt Ngài suốt bốn mươi ngày đêm, và như lần trước, tôi không ăn bánh cũng chẳng uống nước. 19 Tôi run sợ trước cơn thịnh nộ mà Đức Giê-hô-va đã nổi lên với anh em; Ngài giận đến nỗi sẵn sàng tiêu diệt anh em. Nhưng cả lần nầy nữa, Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi. 20 Đức Giê-hô-va cũng nổi thịnh nộ với A-rôn đến nỗi muốn giết ông, nhưng ngay lúc đó tôi cũng cầu thay cho A-rôn. 21 Tôi đem cái sản phẩm tội lỗi của anh em, tức là tượng con bò con, ra đốt trong lửa, nghiền nát, tán nhuyễn thành bụi rồi đổ bụi ấy vào khe nước từ trên núi chảy xuống. 22 Anh em cũng đã chọc giận Đức Giê-hô-va tại Tha-bê-ra, tại Ma-sa và tại Kíp-rốt Ha-tha-va. 23 Khi sai anh em đi từ Ca-đe Ba-nê-a, Đức Giê-hô-va đã dặn: ‘Hãy đi lên chiếm hữu vùng đất mà Ta đã ban cho các ngươi,’ nhưng anh em đã chống lại mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không tin cậy, cũng không vâng lời Ngài. 24 Từ ngày tôi biết anh em đến nay, anh em luôn phản nghịch Đức Giê-hô-va. 25 Vậy, tôi đã phủ phục trước mặt Đức Giê-hô-va suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, vì Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài quyết định tiêu diệt anh em. 26 Tôi đã cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: ‘Lạy Chúa Giê-hô-va, xin Chúa đừng tiêu diệt dân Chúa là cơ nghiệp của Ngài, là dân mà Chúa đã chuộc bằng sự uy nghi cao cả của Ngài, và đã đem họ ra khỏi Ai Cập bằng cánh tay quyền uy của Ngài. 27 Xin Chúa nhớ đến các đầy tớ Chúa là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp mà bỏ qua cho sự cứng lòng, tính hung dữ và tội ác của dân nầy. 28 Nếu không, dân của xứ mà Ngài đã đem chúng con ra, sẽ nói: Vì Đức Giê-hô-va không thể đem dân ấy vào xứ mà Ngài đã hứa, và vì ghét họ nên Ngài đem họ ra và để cho họ chết trong hoang mạc. 29 Nhưng họ là dân Ngài, là sản nghiệp mà Ngài đã dùng quyền uy lớn lao và dang rộng cánh tay mạnh mẽ đem ra khỏi Ai Cập.’”

SUY GẪM:

C19-21. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của Môi-se, người trung gian và không diệt Y-sơ-ra-ên. Bất chấp ân điển thành tín của Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên bất trung đã làm một con bò vàng và thờ lạy nó khi Đức Chúa Trời của họ, Đấng dẫn dắt họ  khỏi Ai-cập (Xuất 32-34). Đức Chúa Trời đã cực kỳ tức giận và quyết định diệt dân này theo lời Ngài (8:19,20). Nhưng Cha nhân từ, Đấng rủa sả thế thệ thứ ba và thứ tư vẫn ban phước cho thế hệ thứ một ngàn (5:9,10) đã lắng nghe lời cầu nguyện của Môi-se và dung thứ cho dân Ngài để dẫn họ vào Đất Hứa như Ngài đã hứa (10:10,11). Đức Chúa Trời lắng nghe và ban ân điển cho những lời cầu nguyện trong nước mắt cho sự cứu rỗi của dân sự.

C18,29, 25-29. Môi-se, người trung gian đã run sợ vì sự trừng phạt trên dân Y-sơ-ra-ên cứng cổ sắp nhận được từ Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho họ trong nước mắt. Không giống như dân cứng cổ của mình, Môi-se đã khiêm nhường trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện không ăn uống trong 40 ngày và 40 đêm. Ông đã cầu nguyện với sự ăn năn, hoàn toàn khiêm nhường, tuyệt đối hy sinh và kiên nhẫn. Ông cũng cầu nguyện nương cậy nơi lời hứa, quyền năng và ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ông nhận ra trong ông chẳng có sự công chính nào, ngẫm nghĩ về bản thân mình như một người Y-sơ-ra-ên đầy tội lỗi. Ông đã nương cậy nơi một mình Đức Chúa Trời và đến trước ngai ân điển. Bài học mà bạn có thể học được từ lời cầu nguyện của Môi-se là gì? Đã bao giờ bạn cầu nguyện sốt sắng thế này chưa?

Cầu nguyện: Nguyện con là người cầu hỏi ân điển Ngài vì sự bất tuân của gia đình và người lân cận của con.

Bình Luận:

You may also like