Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Trong Cơn Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời

Ngày 03 – Trong Cơn Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 1:34-46

34 Khi Đức Giê-hô-va nghe lời lẽ của anh em thì nổi giận và thề rằng: 35 ‘Không một ai thuộc thế hệ gian ác nầy được thấy xứ sở tốt đẹp mà Ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, 36 ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó và Ta sẽ ban cho người và con cháu người đất mà người đã đặt chân lên, vì người đã trọn thành theo Đức Giê-hô-va.’ 37 Cũng vì anh em mà Đức Giê-hô-va nổi giận với tôi và phán: ‘Con cũng sẽ không được vào đó. 38 Nhưng đầy tớ con là Giô-suê, con trai Nun sẽ được vào đó. Hãy khích lệ người, vì chính người sẽ lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên tiếp nhận đất nầy làm sản nghiệp. 39 Còn những con trẻ mà các con nghĩ rằng chúng sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho giặc, và những con trai các con mà hôm nay chưa phân biệt điều thiện điều ác, chúng sẽ được vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng xứ nầy làm sản nghiệp. 40 Nhưng các con hãy quay lại, đi vào hoang mạc, theo hướng Biển Đỏ.’

41 Lúc đó anh em đã trả lời tôi rằng: ‘Chúng tôi đã phạm tội với Đức Giê-hô-va; chúng tôi sẽ đi lên và chiến đấu như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán dặn chúng tôi.’ Mỗi người trong anh em đều trang bị vũ khí và tưởng rằng đi lên núi là việc dễ dàng. 42 Đức Giê-hô-va đã phán với tôi: ‘Hãy bảo chúng: Đừng đi lên và chớ tham chiến vì Ta không ngự giữa các ngươi đâu; nếu lên đó, các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại.’ 43 Tôi đã thuật lại những lời nầy nhưng anh em không nghe tôi. Anh em chống lại mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, bướng bỉnh kéo lên núi. 44 Bấy giờ, người A-mô-rít ở trong núi đã đổ ra tấn công anh em như ong đuổi và đánh anh em tan tác từ Sê-i-rơ cho đến Họt-ma. 45 Khi trở về anh em đã khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe và cũng chẳng để ý đến tiếng khóc của anh em.

 46 Vì thế mà chúng ta phải lưu lại Ca-đe nhiều ngày, ở đó trong một thời gian rất lâu.”

SUY GẪM:

C34-40. Khi Đức Chúa Trời thấy tấm lòng vô tín của dân Y-sơ-ra-ên (c32) và nghe thấy lời lằm bằm của họ, Ngài đã nổi giận. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, Đấng có thể nghe điều họ lằm bằm từ trong trại của họ (c27). Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ không ban Đất Hứa cho thế hệ vô tín này (thế hệ thứ nhất), mà cho thế hệ vâng lời (thế hệ tiếp theo của dân giao ước). Quyết định này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi một cái giá của tội lỗi và Ngài cũng là Đấng công chính, ban ân điển cho người vâng lời. Đừng thử sự công chính của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng bất tuân và những lời lằm bằm. Ngài biết rõ lòng của bạn.

C39. Đức Chúa Trời đã hứa ban con cái cho thế hệ xuất khỏi Ai-cập, xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ. Ngài thành tín giữ lời hứa Ngài dù Y-sơ-ra-ên phản đã phản bội Ngài (Dân số 23:19, I Sa-mu-ên 15:29).

C41-46. Bất chấp sự trừng phạt mà Đức Chúa Trời đã công bố, dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị cho trận đấu một cách cẩu thả và tự họ đi lên đánh nhau. Dân sự không chấp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời mà phản ứng theo cách loài người thì họ sẽ lang thang trong đồng vắng trong 40 năm (Dân số 14:40). Tuy nhiên, hậu quả của trận chiến không có Đức Chúa Trời (c44) là rõ ràng. Dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu trước Đức Chúa Trời nhưng Ngài không lắng nghe họ. Đối với những người tin thì chiến thắng trong chiến trận phụ thuộc vào những người vâng lời và nương cậy Lời của Đức Chúa Trời, Đấng ở với họ.

Cầu nguyện: Xin hãy để con sống trung tín theo lời Ngài và xưng nhận tình yêu của con với Ngài.

Bình Luận:

You may also like