Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Vinh Quang Của Đức Chúa Trời Trở Lại

Ngày 25 – Vinh Quang Của Đức Chúa Trời Trở Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 43:1-27

1 Rồi người ấy dẫn tôi vào cổng, tức là cổng nhìn về phía đông. 2 Tôi thấy vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên từ phương đông đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn và đất sáng rực vì vinh quang Ngài. 3 Khải tượng mà tôi thấy bấy giờ giống với khải tượng đã hiện ra cho tôi khi Ngài đến để hủy diệt thành nầy. Nó cũng giống với khải tượng mà tôi đã thấy bên bờ sông Kê-ba và tôi sấp mặt xuống đất. 4 Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong đền thờ qua cổng phía đông. 5 Thần cất tôi lên và đem tôi vào nơi hành lang trong, và kìa, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ. 6 Tôi nghe có ai nói với tôi từ bên trong đền thờ, và có một người đứng gần bên tôi. 7 Người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai Ta, là nơi để bàn chân Ta. Tại đây, Ta sẽ ngự giữa con dân Y-sơ-ra-ên đến đời đời. Từ nay về sau, nhà Y-sơ-ra-ên gồm cả dân chúng và các vua của họ sẽ không làm ô uế danh thánh Ta bởi sự tà dâm của họ và bởi những xác chết của các vua họ trên các nơi cao nữa. 8 Khi họ đặt ngưỡng cửa của họ gần ngưỡng cửa Ta và đặt trụ cửa của họ gần trụ cửa Ta, đến nỗi giữa Ta với họ chỉ cách nhau một bức tường mà thôi, thì họ đã làm ô uế danh thánh Ta. Vì những việc làm ghê tởm của họ nên Ta giận mà hủy diệt họ. 9 Bây giờ, họ phải bỏ thói tà dâm và ném những xác chết của vua họ cách xa Ta thì Ta sẽ ở giữa họ đời đời. 10 Hỡi con người, hãy mô tả đền thờ cho nhà Y-sơ-ra-ên để họ biết xấu hổ về tội lỗi mình. Hãy để họ đo theo kiểu mẫu nầy. 11 Khi họ hổ thẹn về mọi điều mình đã làm thì con hãy cho họ xem đồ án của đền thờ: sự sắp đặt, đường ra, lối vào, tất cả các đồ án, các quy định và tất cả luật lệ về nó. Hãy viết những điều ấy trước mắt họ để họ giữ lấy mọi đồ án lẫn luật lệ của nó để tuân theo. 12 Đây là luật lệ về đền thờ. Tất cả khu vực chung quanh, trên đỉnh núi là nơi rất thánh. Phải, đó là luật lệ về đền thờ vậy. 13 Đây là kích thước của bàn thờ đo bằng am-ma (mỗi am-ma nầy dài hơn am-ma thường một gang tay). Đáy của nó cao nửa mét và rộng nửa mét, cái gờ viền quanh rãnh cao một gang tay. Đây là chiều cao bàn thờ. 14 Từ đáy trên mặt đất cho đến cái rìa dưới là một mét, với cái gờ nửa mét. Từ rìa nhỏ đến rìa lớn là hai mét, với cái gờ nửa mét. 15 Lò bàn thờ cao hai mét và từ lò bàn thờ nhô lên bốn cái sừng. 16 Lò bàn thờ hình vuông, chiều dài sáu mét và chiều rộng sáu mét. 17 Rìa phía trên cũng hình vuông, bảy mét chiều dài và bảy mét chiều rộng; có một cái gờ chung quanh hai tấc rưỡi và một cái máng nửa mét. Còn những bậc cấp của nó xây về phía đông.” 18 Người ấy nói với tôi rằng: “Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Đây là các luật lệ về bàn thờ khi nó được xây xong để dâng tế lễ thiêu và làm lễ rưới huyết trên đó.’ 19 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Khi các thầy tế lễ, họ Lê-vi về dòng Xa-đốc, đến gần Ta để phục vụ Ta, con hãy trao cho họ một con bò đực tơ để họ làm lễ chuộc tội. 20 Con hãy lấy huyết nó bôi trên bốn sừng bàn thờ, bốn góc của rìa và gờ chung quanh để làm sạch bàn thờ và làm lễ chuộc tội cho bàn thờ. 21 Con hãy đem con bò đực dâng làm tế lễ chuộc tội và thiêu nó trong nơi định sẵn của đền thờ, bên ngoài nơi thánh. 22 Vào ngày thứ hai, con phải dâng một con dê đực không tì vết làm tế lễ chuộc tội, và bàn thờ sẽ được thanh tẩy như đã dùng bò đực mà thanh tẩy vậy. 23 Khi đã thanh tẩy bàn thờ xong, con phải dâng một con bò đực tơ không tì vết và một con chiên đực không tì vết bắt từ trong bầy ra. 24 Con sẽ dâng chúng trước mặt Đức Giê-hô-va, và các thầy tế lễ rắc muối lên và dâng làm tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. 25 Trong bảy ngày, mỗi ngày con phải cung cấp một con dê đực để làm tế lễ chuộc tội và dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực không tì vết bắt ra từ trong bầy. 26 Trong bảy ngày, họ phải làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và phải thanh tẩy nó để biệt riêng nó ra thánh. 27 Khi những ngày ấy qua rồi, từ ngày thứ tám trở đi, các thầy tế lễ sẽ dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an của các ngươi trên bàn thờ ấy và Ta sẽ chấp nhận các ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’”

SUY GẪM:

C.1-5  Vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ quay trở lại từ chính hướng nó đã rời đi (10:18, 19; 11:23). Khi vinh quang của Đức Chúa Trời rời đi, nó lưỡng lự. Nhưng khi nó quay trở lại, nó sẽ đến nhanh. Khi vinh quang của Đức Chúa Trời trở lại, nó sẽ bao phủ đền thờ, và đất sẽ sáng lên. Vì cớ tội lỗi, dân sự phải rời đền thờ của Đức Chúa Trời và sống trong phu tù tại Ba-by-lôn. Tuy nhiên, bây giờ lời hứa về niềm hy vọng đã đến. Đền thờ được bao phủ bởi vinh quang của Đức Chúa Trời! Cũng bằng cách tương tự, ngày nay hội thánh của chúng ta cũng phải được phục hồi.

C. 6, 9  Đức Chúa Trời vinh quang muốn sống mãi mãi với dân Y-sơ-ra-ên trong đền thờ. Nhưng Đức Chúa Trời không thể ngự trong một căn nhà ô uế. Khi các con cái của Đức Chúa Trời thanh sạch, vinh quang của Ngài sẽ giáng xuống, và một cơn phục hưng trong thế hệ mới có thể diễn ra. Điều này được hoàn tất với sự đến của Chúa Jêsus Christ. Vinh quang của Đức Chúa Trời thánh khiết mà Ê-xê-chi-ên đã có thể nhìn thấy,  có ở trong chúng ta khi Chúa Jêsus ngự trong chúng ta (Giăng 1:14; Hê-bơ-rơ 1:3). Bạn có đang kinh nghiệm sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình hàng ngày hay không?

C.13-17  Ngài nói cụ thể cho họ biết kích cỡ và hình dáng của bàn thờ. Các bậc đến bàn thờ quay về hướng đông, vì thế khi thầy tế lễ cả đến để dâng của lễ, họ sẽ quay mặt về hướng tây. Vậy nên của lễ được dâng hướng về nơi thánh ở bên trong. Điều này là để dân sự không thực hiện mãi tội lỗi xấu xa thờ lạy thần mặt trời (8:16). Đức Chúa Trời gớm ghiếc khi dân sự đứng quay lưng về phía đền thờ và cúi rạp xuống về phía mặt trời ở hướng đông. Thậm chí ngày nay chúng ta có thể xem xét, liệu sự thờ phượng của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời hay là chúng ta tập trung vào chính mình và tìm kiếm vinh hiển của riêng mình. Chúng ta hãy để cho tấm lòng mình được tươi mới và hướng đến Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Con muốn đời sống con được thanh sạch để vinh quang Ngài có thể ngự trong con

Bình Luận:

You may also like