Home Quốc Tế ‘Big-Hearted’ Của Chris Duffett Và Simon Goddard

‘Big-Hearted’ Của Chris Duffett Và Simon Goddard

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong cuốn sách “Big- hearted” (tạm dịch: có trái tim lớn), Chris Duffett  và  Simon Goddard bắt đầu với Chúa. Họ bắt đầu với nền tảng đức tin của mỗi chúng ta rằng Chúa yêu thương chúng ta. Và họ nhấn mạnh điều đó. Họ nói Chúa có trái tim lớn, tốt lành, yêu thương và rộng lượng; Ngài là Chúa luôn vươn tới chúng ta, cho chúng ta mọi thứ và tha thứ, chấp nhận chúng ta như chính con người chúng ta. Đó là thông điệp cơ bản nhất của mọi thông điệp nhưng chúng ta có xu hướng quên điều đó.

Cuốn sách có trong ba phần. Phần một và ba được viết bởi Chris Duffett. Phần đầu tiên đặt nền tảng của cuốn sách, giới thiệu với chúng ta về một Đức Chúa Trời có trái tim lớn. Phần hai được viết bởi  Simon Goddard là câu chuyện về kinh nghiệm của ông trong việc dẫn dắt một hội thánh có trái tim lớn ở Cambridgeshire. Phần ba của cuốn sách là những điều cơ bản nhất của một nhà truyền giáo có trái tim lớn. Phần cuối cùng này rất thiết thực và hữu ích cho chúng ta với đầy đủ các ý tưởng và sự hỗ trợ.

Chris Duffett là Chủ tịch đương nhiệm của hội thánh Baptist Union của Vương quốc Anh, là nhà truyền giáo toàn thời gian đầu tiên giữ chức vụ đó. Cuốn sách này cùng đồng hành với chức vụ chủ tịch của ông. Chris hiện đang tham gia vào một chương trình huấn luyện khắp Vương quốc Anh thời gian một năm cho các hội thánh về chủ đề của cuốn sách và hướng dẫn họ trong việc truyền giáo đường phố thực tế. Chris là một trong những người truyền giáo đường phố tài năng và giàu trí tưởng tượng nhất của nước Anh. Ông kết hợp giảng dạy với việc thi hành ân tứ lời nói tri thức trên đường phố và cách thức sáng tạo trong việc kết nối với mọi người.

Tất cả chúng ta đều có rất nhiều điều để học hỏi từ cuốn sách này. Một bài học về  ân điển của Chúa là cho đi những gì chúng ta có mà không mong nhận lại. Lãnh đạo của các hội thánh thường quan tâm về các chiến lược phát triển hội thánh hơn là việc truyền giáo với trái tim lớn. Sự phát triển của hội thánh tập trung vào việc đem được nhiều người về với hơn và làm cho mục vụ thành công hơn. Tuy nhiên, thách thức của việc có trái tim lớn làthách thức được đặt ra trong cuốn sách “Big Hearted” là chúng ta được kêu gọi để cho đi những gì chúng ta có. Chúng ta được kêu gọi để trở thành hình mẫu về tình yêu cho những người khác dựa trên tình yêu hoàn hảo mà Cha chúng ta dành cho tất cả mọi người. Thể hiện tình yêu đó sẽ là cách tốt nhất để phát triển Vương quốc của Chúa cho dù có khi nó không làm đầy các ghế trong nhà thờ.

Nếu bạn không có cơ hội được gặp Chris Duffett một cách cá nhân hoặc nghe các bài giảng của ông thì cuốn sách này là một điều thay thế tuyệt vời. Nó là kịp thời và không hề lãng phí thời gian và là sự nhắc nhở về những gì thực sự quan trọng khi chúng ta muốn phục vụ và chia sẻ tình yêu thương vô hạn của Chúa.

Piranha (theo Christian Today)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like