Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Vua Của Ty-rơ

Ngày 05 – Vua Của Ty-rơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 28:1-10

1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy nói với vua Ty-rơ rằng: Chúa Giê-hô-va phán:

‘Vì lòng ngươi tự cao,

Ngươi nói rằng: “Ta là một vị thần,

Ta ngồi trên ngai của các thần,

Ở giữa biển cả.”

Nhưng ngươi chỉ là loài người chứ không phải là thần,

Dù ngươi tự cho tâm trí mình

Giống như tâm trí thần thánh.

3 Ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên sao?

Chẳng có sự mầu nhiệm nào giấu kín với ngươi sao?

4 Ngươi đã được giàu có

Nhờ sự khôn khéo và thông sáng của mình;

Ngươi đã thâu chứa vàng bạc

Trong kho tàng ngươi.

5 Nhờ sự khôn khéo trong việc buôn bán,

Ngươi đã làm cho sự giàu có mình gia tăng,

Và lòng ngươi tự cao vì sự giàu có của ngươi.’

6 Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán:

‘Vì ngươi tự cho tâm trí mình

Giống như tâm trí thần thánh.

7 Cho nên, Ta sẽ khiến những người ngoại quốc tàn bạo nhất trong các dân

Nổi dậy chống lại ngươi;

Chúng sẽ rút gươm chống lại sự khôn sáng hoa mỹ ngươi,

Và làm ô uế vẻ vinh quang ngươi.

8 Chúng sẽ xô ngươi xuống hố,

Và ngươi sẽ chết trong lòng biển

Như người bị giết.

9 Trước mặt kẻ giết ngươi,

Ngươi còn dám nói rằng “ta là thần” chăng?

Khi ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương

Thì ngươi là loài người chứ chẳng phải là thần.

10 Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc

Như những kẻ chưa chịu cắt bì.

Chúa Giê-hô-va phán, chính Ta đã công bố như vậy.’”

SUY GẪM:

C.6-10  Ngài ghét sự kiêu ngạo và trừ bỏ đi những người kiêu ngạo. Vị vua của Ty-rơ đã kiêu ngạo và khoe khoang về sự khôn ngoan và sự giàu có của vương quốc của ông, nhờ vào tài buôn bán của ông. Đức Chúa Trời quay lại vị vua vô cùng kiêu ngạo nghĩ rằng mình là một vị thần, và Ngài phán “Ngươi không phải là một vị thần, mà chỉ là một con người. Đức Chúa Trời cứu dân bị khốn khổ, nhưng hạ những kẻ kiêu ngạo xuống” (2 Sa-mu-ên 22:28). Đức Chúa Trời cất đi vị vua của Ty-rơ, kẻ coi mình khôn ngoan hơn Đa-ni-ên (c.3), và khiến ông ta sa vào sự hủy diệt bởi bàn tay của Ba-by-lôn, nơi Đa-ni-ên phục vụ như một vị cận thần, và Ngài đã bày tỏ sự kiêu căng ngu ngốc của ông ta. Khi chúng ta không nhận ra rằng những thứ chúng ta có là đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể trở nên kiêu ngạo. Chúng ta hãy công nhận rằng mọi thứ tốt lành chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời.

C.3-5  Vị vua Ty-rơ so sánh sự khôn ngoan của ông ta với sự khôn ngoan của Đa-ni-ên và nói rằng kiến thức của ông ta còn vượt hơn cả của Đa-ni-ên. Ông ta đã sử dụng sự khôn ngoan và những kỹ năng của mình để tích cóp một gia tài lớn và như vậy càng trở nên kiêu ngạo hơn. Thậm chí ở thời đại của chúng ta, những người có thể sử dụng sự khôn ngoan của mình làm tăng sự giàu có, rất phổ biến, song những người nghèo bị đối xử như những người ngu dốt. Tuy nhiên, Kinh thánh nói với chúng ta rằng thậm chí sự rồ dại của Đức Chúa Trời vẫn khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của con người, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời vẫn mạnh hơn sức mạnh của con người (1 Cô-rinh-tô 1:25). Vì thế đời sống của người tín hữu không được đi theo sự khôn ngoan của thế gian, nhưng đi theo thập tự giá, là cách của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con không phạm sai lầm trở nên kiêu ngạo và nghĩ rằng con lớn hơn Ngài.

Bình Luận:

You may also like