Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Sống Một Đời Sống Xứng Đáng Với Phúc Âm

Ngày 20 – Sống Một Đời Sống Xứng Đáng Với Phúc Âm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 1:27-2:4

27 Điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi đến thăm anh em hay lúc vắng mặt, tôi đều nghe rằng anh em vẫn đứng vững, đồng tâm chí, đồng lòng cùng chiến đấu vì đức tin của Tin Lành, 28 và không hề sợ hãi bất cứ điều gì từ những kẻ chống đối. Đó là bằng chứng cho thấy họ sẽ bị hủy diệt, còn anh em thì được cứu rỗi; và điều nầy đến từ Đức Chúa Trời. 29 Vì qua Đấng Christ, anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa, 30 bởi anh em đang tham gia cùng một trận chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và hiện nay vẫn còn nghe nơi tôi.

1 Vậy, nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông 2 thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. 3 Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. 4 Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.

SUY GẪM:

C27 Phao-lô nói về bản thân ông rằng ông sẽ sống, chết vì sự rao giảng Tin lành và ông thỏa nguyện về điều đó. Giờ ông lại khích lệ người Phi-líp sống như những công dân thiên quốc vì họ đã xưng nhận Ngôi Lời là Chúa mình.Những tín đồ đã rất tự hào về quyền công dân và được chính quyền Rô-ma tôn trọng.Nhưng bây giờ Phao-lô lại nhắc nhở anh em về đặc tính thật mà họ có.Cách nghĩ, khả năng diễn đạt hay thậm chí là mọi hành động của bạn có cho thấy bạn là công dân thiên quốc không,  hay là thuộc về đời này?

C28-30 Đối với các thế lực đời này, dường như sự gian khó mà các tín hữu trung thành đang phải chịu là bằng chứng của việc họ đang dần chết đi. Nhưng thực tế chúng lại minh chứng rằng họ đã nhận được sự cứu rỗi đời đời.Ân điển của Đức Chúa Trời cho chúng ta không chỉ là tin vào Đấng Christ nhưng Ngài còn cho phép chúng ta cùng gánh sự gian lao cho lợi ích nơi Thiên quốc. Lời kêu gọi tới một cuộc sống phước hạnh mà không có sự gian khó là một Phúc Âm lầm lạc. Bạn có cân nhắc những gian nan mà bạn trải qua vì Đấng Christ và tin rằng đó là ân điển Chúa ban hay không?

C 2:1-4  Cơ đốc nhân đã tiếp nhận Phúc Âm đều là những người có sự khích lệ từ Đấng Christ, thỏa mãn trong tình yêu, mối quan hệ với Chúa Thánh Linh và được đầy dẫy sự nhân từ cùng lòng thương xót. Thay vì tìm kiếm vinh hiển cá nhân bằng sự tranh cạnh hay lòng kiêu căng, chúng ta hãy coi người khác hơn mình. Một người duy trì đức tin dù đang ở giữa cơn nguy khó và bày tỏ tình yêu Đức Chúa Trời  cho người lân cận mình qua sự khiêm nhường cùng lòng nhân từ, ắt sẽ trở thành Công dân Thiên quốc. Bạn đang đối xử với các mối quan hệ của mình như thế nào?

Cầu nguyện: Qua ân sủng của Phúc Âm, con sẽ không hổ thẹn vì được công nhận là công dân của Thiên đàng.

Bình Luận:

You may also like