Home Dưỡng Linh Ngày 4 – Các Sự Cảnh Báo Đối Với Giê-Ru-Sa-Lem

Ngày 4 – Các Sự Cảnh Báo Đối Với Giê-Ru-Sa-Lem

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 22:1-14

1 Lời tiên tri về thung lũng khải tượng. Có việc gì xảy ra cho các ngươi, mà tất cả các ngươi đều leo lên nóc nhà vậy?2 Hỡi thành đầy tiếng ồn ào huyên náo, là thành vui vẻ kia! Những kẻ bị giết của ngươi chẳng phải chết vì gươm, cũng không phải là tử trận.3 Tất cả những người cai trị ngươi đều cùng nhau chạy trốn, họ bị bắt trói mà không cần cung tên. Tất cả người của ngươi bị phát hiện đều bị trói chung với nhau, dù họ đã trốn đi xa.4 Vì vậy, tôi nói: “Hãy ngoảnh mặt khỏi tôi! Hãy để tôi khóc lóc thảm thiết; Đừng cố tìm cách an ủi tôi về sự hủy diệt của con gái dân tôi!”5 Thật là một ngày kinh hoàng, giày đạp và hỗn loạn, được bày tỏ trong thung lũng khải tượng bởi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân; Tường thành bị phá hủy, tiếng kêu cứu vang đến núi.6 Ê-lam đeo giỏ đựng tênVới chiến xa và kỵ binh,Còn Ki-rơ thì mở thuẫn sẵn sàng.7 Các thung lũng đẹp nhất của ngươi đầy chiến xa, còn kỵ binh thì dàn trận ngay trước cổng thành.8 Màn che Giu-đa đã bị cất đi rồi.Trong ngày đó, ngươi trông vào vũ khí trong Cung Rừng. 9 Các ngươi thấy thành Đa-vít có nhiều lỗ hổng, nên trữ nước ở hồ dưới. 10 Các ngươi đếm nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem, rồi triệt hạ một số nhà cửa để củng cố tường thành. 11 Các ngươi lại xây hồ chứa nước giữa hai lớp tường thành để chứa nước ao cũ. Nhưng các ngươi không trông lên Đấng đã làm nên điều nầy; các ngươi không nhìn xem Đấng đã dự định điều nầy từ xưa. 12 Trong ngày đó, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân kêu gọi các ngươi khóc lóc và than vãn, cạo đầu và mặc áo sô;13 Thay vào đó, các ngươi lại vui mừng hoan hỉ: mổ bò, giết chiên, ăn thịt và uống rượu. Các ngươi nói: “Nào, hãy ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”14 Chính Đức Giê-hô-va vạn quân đã tiết lộ điều nầy vào tai tôi: “Chắc chắn tội nầy sẽ chẳng bao giờ được tha cho đến khi các ngươi chết.” Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

SUY GẪM

Qua những cảnh báo về Thung Lũng Khải Tượng (Giê-ru-sa-lem), Giê-ru-sa-lem được thoát khỏi sự tấn công của A-si-ri, có thể tìm thấy các sự cung ứng để bảo vệ chính mình. Nhưng Ê-sai thấy sự đoán xét sẽ xảy đến trên Giê-ru-sa-lem và đó là một điều đáng buồn.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 5-7: Đức Chúa Trời cho phép bạo lực và sự hỗn loạn đến trên chính dân sự của Ngài. Bởi vì họ là dân Ngài, nên Đức Chúa Trời không thể cứ tuôn đổ sự tha thứ trên họ khi họ làm điều sai trật. Để phán xét tội lỗi của Giê-ru-sa-lem, Ngài khiến kẻ thù hùng mạnh và tấn công họ một cách ác liệt. Hãy tra xét xem có phải bạn hoàn toàn quay lại với Đức Chúa Trời, Đấng phán xét không thiên vị không?

Câu 12-14: Đức Chúa Trời muốn sự ăn năn thật lòng. Ngài kêu gọi dân Giu-đa chớ vui mừng với sự bình an tạm thời đến trên họ mà hãy khóc lóc cách đắng cay để Ngài sẽ động lòng thương xót. Nhưng tất cả dân chúng đều say sưa trong sự vui thích của họ, khước từ lời hứa về niềm hy vọng và làm Đức Chúa Trời tổn thương. Ngài cũng đến với chúng ta hằng ngày và bảo chúng ta hãy xoay bỏ khỏi tội lỗi. Có phải chúng ta chỉ mê mải trong việc ăn uống và hưởng lạc thú của thế gian này không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-4: Dân chúng ở Giê-ru-sa-lem vui mừng với chiến thắng ngắn ngủi trên A-si-ri. Đây là sự thiển cận đến nỗi họ không thấy điều gì ở trước mình. Nhưng vị tiên tri biết điều sẽ xảy ra cho Giê-ru-sa-lem và là điều đáng buồn, không thể nguôi được. Ông biết đây không phải là thời điểm để vui mừng, nhưng là thời điểm để sửa lại sự thiển cận và nan đề. Dân chúng không thể thấy “cái ngày” sẽ xảy đến trong tương lai và chỉ ham thích sống từ ngày nọ qua ngày kia. Tuy nhiên, nhà tiên tri có thể thấy những điều mà dân chúng không thể. Bạn có suy nghĩ về những điều có thể xảy đến cho bạn và cộng đồng của bạn khi suy gẫm Lời Chúa không? Hành động mà bạn phải làm ngay ngày hôm nay là gì?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nương cậy nơi Ngài, Đấng không bao giờ thay đổi và sống theo lời Ngài.

 

Bình Luận:

You may also like