Home Dưỡng Linh Nhân Tố Quyết Định

Nhân Tố Quyết Định

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

               Nếu chúng ta giữ tình yêu thương của Chúa như là động cơ thúc đẩy của chúng ta, chúng ta sẽ không thất bại. Tình yêu thương không bao giờ thất bại. Khi chúng ta yêu những người khác theo cách Chúa Jêsus yêu chúng ta, chúng ta sẽ được buông tha ngay cả khi người kia lựa chọn không muốn hòa giải với chúng ta. Hãy xem cẩn thận câu Kinh thánh này. Sự khôn ngoan của Chúa có sẵn trong mọi hoàn cảnh.

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18).

Ngài phán: “Nếu có thể được”, bởi vì có nhiều lúc người khác sẽ từ chối hòa thuận với chúng ta. Hoặc có thể có những người mà các điều kiện cho sự giải hòa của họ sẽ thay đổi mối tương giao của chúng ta với Chúa. Trong cả hai trường hợp đều không thể phục hồi được mối quan hệ đó.

            Xin lưu ý rằng Chúa phán: “Hãy hết sức mình mà hòa thuận.” Chúng ta sẽ làm mọi việc chúng ta có thể để được hòa thuận với người khác trong khi chúng ta vẫn trung thành với lẽ thật. Chúng ta thường từ bỏ mối quan hệ quá sớm.

            Tôi sẽ không bao giờ quên một lần người bạn tôi khuyên bảo tôi đừng bỏ đi khỏi những hoàn cảnh bực mình. “John, tôi biết anh có thể tìm thấy những lý do trong Kinh Thánh để bỏ đi. Trước khi anh bỏ đi, xin chắc chắn là anh đã tìm kiếm chuyện này bằng sự cầu nguyện và đã làm tất cả mọi sự mà anh có thể để đem sự hòa thuận của Chúa vào hoàn cảnh này.”

            Rồi ông nói tiếp: “Anh sẽ hối tiếc nếu một ngày nào đó anh nhớ lại và hỏi chính mình xem anh đã làm tất cả để cứu vãn mối quan hệ này không. Tốt hơn xin anh biết rằng anh không có động lực nào khác và anh đã làm tất cả những gì anh có thể mà không sửa đổi lẽ thật.”

            Tôi rất biết ơn về lời khuyên bảo của ông ấy và tôi cũng đã công nhận nó là sự khôn ngoan của Chúa.

            Hãy nhớ những lời của Chúa:“Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5:9).

            Chúa đã không phán: “Phước cho những người bảo vệ sự hòa thuận.” Một người bảo vệ sự hòa thuận tránh đối đầu bằng bất kỳ giá nào để duy trì hòa thuận, thậm chí có nguy cơ sửa đổi lẽ thật. Nhưng sự hòa thuận mà anh ta duy trì không phải là sự hòa thuận thực sự. Nó là sự hòa thuận hay tự ái và hời hợt, không bền vững.

            Một người làm cho người hòa thuận sẽ đi trong tình yêu thương và sự đối đầu, đem lại lẽ thật để dẫn đến sự hòa thuận lâu bền. Người đó sẽ không duy trì mối tương giao hời hợt và giả tạo. Người ấy khao khát sự cởi mở, lẽ thật và tình yêu thương. Người ấy không che giấu sự vấp phạm bằng nụ cười mang tính chính trị. Người làm cho người hòa thuận với tình yêu đầy sức sống không bao giờ đổ vỡ.

            Chúa thực hiện cách này với loài người. Ngài không muốn bất kỳ ai bị chết mất. Nhưng Ngài sẽ không hạ thấp lẽ thật để tạo dựng mối quan hệ. Ngài tìm kiếm sự hòa giải với sự cam kết thật sự, chứ không dựa vào những điều khoản giả tạo. Điều này phát triển một sự ràng buộc yêu thương mà không có sự xấu xa nào có thể cắt rời. Ngài đã phó sự sống Ngài cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm theo.

            Xin nhớ rằng nhân tố quyết định là tình yêu thương của Chúa. Nó không bao giờ đổ vỡ, không bao giờ phai nhạt, và không bao giờ kết thúc. Và nó không dễ bị vấp phạm, không kiếm tư lợi. (Xem 1 Cô-rinh-tô 13:5).Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng tình yêu thương sẽ vượt qua tất cả tội lỗi.

“Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 1:9-14).

            Tình yêu thương của Chúa là chìa khóa để thoát khỏi cái bẫy được mắc mồi bằng sự vấp phạm. Đây chắc chắn là một tình yêu thương bao la, tình yêu thương liên tục tăng trưởng và vững chắc trong lòng chúng ta.

            Rất nhiều người trong xã hội chúng ta ngày nay bị lừa dối bởi tình yêu thương hời hợt, tình yêu thương bằng lời nói chứ không có hành động. Tình yêu thương sẽ giữ chúng ta khỏi sa ngã, hy sinh sự sống của chính mình một cách đầy vị tha – ngay cả cho kẻ thù của mình. Khi chúng ta nói về loại tình yêu thương này, chúng ta sẽ không thể bị quyến rũ mà cắn phải mồi của Satan.

Theo John Bevere

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like