Home Dưỡng Linh Ngày 2 – Ai-Cập Bị Làm Nhục

Ngày 2 – Ai-Cập Bị Làm Nhục

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 20:1-6

1 Vào năm mà vua A-si-ri là Sa-gôn sai tổng tư lệnh đến Ách-đốt để tấn công và chiếm thành, 2 thì chính lúc ấy có lời Đức Giê-hô-va phán qua Ê-sai, con trai A-mốt, rằng: “Hãy đi, mở vải sô khỏi lưng con, và cởi giày khỏi chân con.” Ê-sai làm đúng như thế, ông cởi trần và đi chân đất.

 3 Đức Giê-hô-va lại phán: “Như đầy tớ Ta là Ê-sai đã đi mình trần và chân đất trong ba năm để làm dấu lạ và điềm báo về Ai Cập và Cút thể nào, 4 thì cũng vậy, những người Ai Cập bị bắt và người Cút bị lưu đày, cả trẻ lẫn già, đều bị vua A-si-ri giải đi mình trần, chân đất, và hở mông để làm nhục Ai Cập thể ấy.

5 Bấy giờ, những ai xem Cút là niềm hi vọng, và xem Ai Cập là niềm kiêu hãnh của mìh sẽ khiếp sợ và hổ thẹn. 6 Trong ngày đó, những cư dân miền duyên hải nầy sẽ nói rằng: ‘Kìa dân tộc mà chúng ta xem là niềm hi vọng, và chạy đến cầu cứu để được giải thoát khỏi vua A-si-ri, nay đã bị như thế! Chúng ta làm sao trốn khỏi được?’”

SUY GẪM

Câu 2-3: Để giải thích rõ ràng ý muốn Ngài, Đức Chúa Trời dùng những hành động của các tiên tri. Qua việc để mình trần của Ê-sai, Đức Chúa Trời tỏ cho Giu-đa thấy rằng các nước Ai-cập và Cút là các nước mà dân Giu-đa muốn nương cậy sẽ bị A-si-ri bắt làm phu tù và bị làm nhục. Dù vị tiên tri liên tục công bố những cảnh báo của mình, dù ông có cố gắng để nói cho mọi người ý muốn của Đức Chúa Trời, thì dân ngu ngốc này vẫn không nhận ra điều đó. Vì thế, giờ đây họ được nói về điều đó qua hành động nhục nhã của vị tiên tri. Đức Chúa Trời cũng liên tục phán với chúng ta cách để sống theo lời Ngài. Nhưng bạn có nặng tai đến nỗi bạn không lắng nghe Ngài hay không? (Ê-sai 42:18-20)

Ngài ban cho tôi bài học gì

Câu 2: Khi sống một đời sống theo ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta thường cầu xin để làm những sự hy sinh lớn lao. Ê-sai để mình trần và chân đất trong ba năm để bày tỏ dấu chỉ mà Đức Chúa Trời đã cho ông thấy. Đây là một hành động rất bối rối và ngượng ngùng, nhưng ông đã sống một đời sống mà Đức Chúa Trời muốn ông làm để bày tỏ sự nhục nhã sẽ giáng trên dân sự. Ngay cả nếu việc sống theo lời Chúa có vẻ điên rồ đối với những người quanh bạn, thì bạn vẫn sống một đời sống vâng theo Lời Chúa chứ?

Câu 4: Đức Chúa Trời chọn người Ngài có thể tin cậy. Ai-cập đã không thể đưa ra sự giúp đỡ nào cho Giu-đa và vì thế sẽ có một kết cục khốn khổ. Đúng như dấu chỉ mà Ê-sai đã bày tỏ qua hành động của mình, khoảng 30 năm sau, Át-đốt bị xâm chiếm và những phu tù của Ai-cập và Cút sẽ bị dẫn sang A-si-ri mình trần và chân đất. Thật ngu ngốc khi nương cậy vào Ai-cập. Bạn có đang làm điều gì ngu dại thế này không?

 

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp con không đặt sự tin cậy của mình vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì nhưng chỉ mình Ngài thôi.

 

Bình Luận:

You may also like