Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Khi Ta Đã Hoạch Định Thì Sẽ Đứng Vững

Ngày 26 – Khi Ta Đã Hoạch Định Thì Sẽ Đứng Vững

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 14:24-32

24 Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: “Chắc chắn điều Ta đã hoạch định sẽ xảy ra, điều Ta đã quả quyết sẽ đứng vững.25 Ta sẽ đập tan quân A-si-ri trong đất Ta; Ta sẽ giày đạp nó trên các núi Ta. Ách của nó sẽ được cất khỏi dân Ta, gánh nặng nó sẽ được cất khỏi vai họ.”26 Đó là kế hoạch đã được hoạch định cho cả thế giới; Đó là cánh tay đã giơ ra trên tất cả các nước.27 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã hoạch định thì ai bãi bỏ được? Cánh tay Ngài đã giơ ra thì ai có thể làm cho rút lại được?28 Vào năm vua A-cha băng hà, lời tiên tri nầy đã được công bố: 29 “Hỡi cả dân Phi-li-tin, đừng vội vui mừng, vì roi đánh ngươi đã bị bẻ gãy, bởi vì từ dòng dõi rắn sẽ sinh ra rắn lục, Và con của nó sẽ là rắn lửa bay.30 Bấy giờ, người nghèo hơn hết sẽ tìm được thức ăn, kẻ túng thiếu sẽ nằm nghỉ yên ổn. Nhưng Ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói, Và những kẻ còn sót lại của ngươi sẽ bị giết.31 Hỡi cổng, hãy than khóc! Hỡi thành, hãy kêu la! Hỡi cả dân Phi-li-tin, hãy tan chảy! Vì có một luồng khói đến từ phương bắc, không ai rời bỏ hàng ngũ mình.”32 Phải trả lời thế nào cho sứ giả của nước nầy? Hãy trả lời rằng: “Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn, và kẻ nghèo khổ trong dân Ngài sẽ tìm được nơi ẩn náu.”

SUY GẪM

Đức Chúa Trời đã đề cập đến sự huỷ diệt Ba-by-lôn, Ngài cũng đề cập đến sự huỷ diệt A-si-ri và Phi-li-tin trong tương lai gần. Qua điều này, Ngài bày tỏ những ví dụ chi tiết về việc huỷ diệt Ba-by-lôn.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 24-27: Đức Chúa Trời có một mục đích hoàn hảo cho thế gian và nó sẽ đứng vững. Không ai có thể ngăn chặn hoặc thay đổi điều mà Đức Chúa Trời đã nghĩ và quyết định. Vào thời Vua Ê-xê-chia của Giu-đa, A-si-ri đã có các kế hoạch cho thế giới và cứ khăng khăng là nước Giu-đa không thể chống đỡ nổi điều này. Nhưng Chúa đoán xét sự ngạo mạn của A-si-ri và huỷ diệt nó hoàn toàn. Ai sẽ đứng đầu trong đời sống của tôi? Khi tôi nghĩ tô có thể xử lý bằng kế hoạch và khả năng riêng của mình, thì tôi đang trên đường đến sự huỷ diệt. Hãy nương cậy Đức Chúa Trời, Đấng quyết định đời sống tôi và dẫn dắt tôi. Mục đích của Đức Chúa Trời trong thế gian là cứu dân Ngài và giải thoát họ khỏi gánh và ách nặng nề. Đức Chúa Trời muốn cất đi gánh nặng trong đời sống của bạn.

Câu 30,32: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của những người nghèo khó đang ở trong sự khốn khổ khốc liệt. Vì thế, Giu-đa phải biết là họ không cần liên minh với Phi-li-tin khi Đức Chúa Trời chính là sư liên minh và người giám hộ của dân Ngài. Điều mà Giu-đa phải làm là nương cậy nơi một mình Chúa. Chúa đã thiết lập hoặc huỷ diệt các dân ngoại để nâng dân Ngài lên và cứu họ. Tôi đáp ứng với sự thật là Đức Chúa Trời có mối quan tâm lớn về sự cứu rỗi tôi và Ngài vẫn đang hành động vì điều đó như thế nào? Hãy tìm nơi nương náu dưới bóng cánh của Đấng Toàn Năng và hãy vui mừng trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Cảm tạ Ngài vì kế hoạch của Ngài cho thế gian. Xin Ngài hãy cất gánh nặng và cái ách của con đi để ban cho con sự bình an thật.

 

 

 

Bình Luận:

You may also like