Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Mô-Áp Bị Tàn Phá Trong Một Đêm

Ngày 27 – Mô-Áp Bị Tàn Phá Trong Một Đêm

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ê-sai 15:1-9

1 Lời tiên tri về Mô-áp:

Trong một đêm, A Mô-áp bị tàn phá và tiêu diệt! Trong một đêm, Kiệt Mô-áp cũng bị tàn phá và tiêu diệt! 2 Dân Đi-bôn lên miếu thờ trên các nơi cao mà khóc lóc. Mô-áp khóc than về Nê-bô và Mê-đê-ba; Tất cả đều bị hói đầu và phải bị cắt râu. 3 Ngoài đường phố, họ mặc áo sô; Trên mái nhà và trong các quảng trường, mọi người đều khóc than, hạ mình và khóc lóc. 4 Hết-bôn và Ê-lê-a-lê kêu la, tiếng kêu của họ nghe thấu đến Gia-hát. Vì vậy, linh chiến của Mô-áp kêu thất thanh; Tâm hồn họ run rẩy. 5 Lòng tôi kêu la vì Mô-áp; Kẻ trốn chạy của nó phải trốn đến Xoa và Ê-lát Sê-li-sia. Vì tại đèo Lu-hít, họ vừa trèo vừa khóc; Trên con đường Hô-rô-na-im, họ cất tiếng kêu than về sự hủy diệt. 6 Các dòng nước ở Nim-rim đã cạn kiệt; Cỏ đã khô héo, cỏ non chẳng có, không còn một cây xanh nào. 7 Vì vậy, tài sản thu được và báu vật tích lũy, họ đều mang sang khe Cây Liễu. 8 Tiếng kêu khóc vang ra khắp lãnh thổ Mô-áp; Tiếng than van thấu đến Ê-la-im và thấu đến Bê-e Ê-lim. 9 Các dòng nước ở Đi-môn đầy máu; Nhưng Ta còn giáng thêm tai họa trên Đi-môn, sai sư tử đuổi kịp những người Mô-áp thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ

 SUY GẪM

Chương 15-16 liên quan đến sự phán xét của Mô-áp nằm ở phía đông của Giu-đa. Chương 15 cho thấy rằng Mô-áp sẽ bị tàn phá hoàn toàn, và chương 16 trình bày lý do cho điều này. Ê-sai thông báo sự đoán xét mà Mô-áp sẽ đối diện trong nỗi đau thương.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Tổng quát: Đức Chúa Trời để Mô-áp bị tàn phá vào một lúc không ngờ tới. Lúc đầu, đối với Y-sơ-ra-ên, Mô-áp giống như một nước anh em. Họ luôn giúp đỡ nhau (Sáng thế 19:36,37). Nhưng Mô-áp làm khó cho Y-sơ-ra-ên khi trước tiên nó định cư ở Ca-na-an, là thù nghịch với Y-sơ-ra-ên. Qua A-si-ri, Đức Chúa Trời đoán xét Mô-áp, nước thù nghịch với kế hoạch của Ngài. A-si-ri triệt hạ tất cả các vùng của Mô-áp là nước đã liên minh chống lại A-si-ri và phá huỷ nhiều thành phố, cướp của và giết người. Vì những điều này, sự buồn đau và tiếng than khóc của Mô-áp lan ra khắp các nước. Tuy nhiên sự phán xét của Đức Chúa Trời đã không ngừng lại và Ngài đã tàn phá Mô-áp hoàn toàn qua Ba-by-lôn. Giống sự kiện này, những kẻ không tin Đức Chúa Trời và làm khó dân Ngài có thê bị huỷ diệt vào một ngày gần đây.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 5: Ê-sai kêu than và thở dài về tai hoạ của Mô-áp, nước anh em. Những người rao truyền Phúc âm không vui về sự chết của kẻ ác vì họ muốn kẻ ác quay về với Chúa để được cứu. Bạn cảm thấy thế nào về nỗi đau đớn của những người không tin Chúa, đặc biệt là gia đình bạn vào một ngày sẽ đối diện với cuộc phán xét chung thẩm? Nếu bạn nhận biết nỗi đau của họ thì ngay hôm nay bạn sẽ làm gì?

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin hãy hướng lòng của con sang những người không tin trong gia đình con để con sẽ không có bất kỳ nỗi buồn đau nào đối với họ vào ngày phán xét chung thẩm.

 

 

Bình Luận:

You may also like