Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Cuộc Thánh Chiến Chống Lại Ba-By-Lôn

Ngày 24 – Cuộc Thánh Chiến Chống Lại Ba-By-Lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 13:1-22

1 Lời tiên tri về Ba-by-lôn; điều mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy: 2 Hãy dựng một ngọn cờ trên núi trọc! Hãy cất tiếng lên với chúng, Vẫy tay gọi chúng Vào các cửa của người quý tộc!3 Chính Ta đã ra lệnh cho những người đã được Ta biệt riêng ra, Cũng đã gọi các dũng sĩ của Ta đến Để thi hành cơn thịnh nộ của Ta; Họ là những người vui mừng về sự cao trọng của Ta.4 Trên các núi có tiếng náo động, Như tiếng của một đoàn quân đông đảo! Đó là tiếng gầm thét của các vương quốc, Tức các nước họp lại với nhau. Đức Giê-hô-va vạn quân đang tập trung Một đạo quân để ra trận.5 Đức Giê-hô-va và những vũ khí thịnh nộ của Ngài Đến từ miền đất xa xăm, từ cuối tận phương trời, Để hủy diệt cả mặt đất.6 Hãy than khóc, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần rồi! Ngày đó sẽ đến như cuộc tàn phá từ Đấng Toàn Năng.7 Vì vậy, mọi tay đều bủn rủn,Mọi lòng đều tan chảy.8 Họ sẽ kinh hãi. Sự đau đớn và thảm sầu bắt lấy họ; Họ đau đớn như cơn quặn thắt của sản phụ lúc sinh con. Mọi người sửng sốt nhìn nhau, Mặt đỏ bừng như ngọn lửa!9 Nầy, ngày Đức Giê-hô-va đến, Là ngày thảm khốc, thịnh nộ và tức giận dữ dội, Để làm cho đất trở nên hoang tàn Và tiêu diệt những kẻ có tội khỏi đó.10 Lúc ấy, các ngôi sao trên trời và các chòm sao Sẽ không chiếu sáng nữa; Mặt trời vừa mọc lên thì đã tối sầm, Và mặt trăng cũng không còn soi sáng nữa.11 Ta sẽ trừng phạt thế gian vì sự gian ác, Phạt kẻ ác vì tội lỗi của chúng; Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của kẻ ngạo mạn, Và hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược.12 Ta sẽ làm cho con người hiếm hơn vàng ròng, Cho loài người hiếm hơn vàng Ô-phia.13 Vì vậy, Ta sẽ khiến các tầng trời rung chuyển, Quả đất bị lay động dời khỏi chỗ nó Bởi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân, Trong ngày Ngài tức giận dữ dội.14 Bấy giờ, như linh dương bị săn đuổi, Như bầy chiên không có người chăn, Ai nấy sẽ trở về với dân tộc mình, Và sẽ trốn về xứ sở mình.15 Bất cứ kẻ nào người ta tìm thấy sẽ bị đâm, Mọi người bị bắt đều ngã gục dưới lưỡi gươm.16 Các trẻ thơ của họ bị đập tan nát Trước mắt họ, Nhà cửa bị cướp phá, Vợ họ bị cưỡng hiếp.17 Nầy, Ta sẽ khiến người Mê-đi chống lại họ; Quân ấy chẳng quý bạc, Cũng không thích vàng.1Cung của chúng bắn nát các thanh niên; Chúng không thương xót thai trong lòng mẹ; Mắt chúng chẳng thương tiếc trẻ con.19 Ba-by-lôn là sự huy hoàng của các vương quốc, Là niềm kiêu hãnh ngạo mạn của người Canh-đê, Sẽ giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Khi Đức Chúa Trời lật đổ chúng.20 Nó sẽ vĩnh viễn không người ở, Từ đời nầy sang đời kia sẽ chẳng ai cư trú; Người Ả-rập sẽ không cắm trại tại đó, Người chăn chiên cũng không cho bầy mình nằm nghỉ nơi ấy.21 Nhưng thú dữ hoang mạc sẽ nghỉ ở đó, Nhà cửa thì đầy những chim cú; Đà điểu tới đó trú ngụ, Và dê rừng sẽ nhảy nhót tại đó.22 Linh cẩu sủa vang trong cung điện, Chó rừng tru lên trong các lâu đài xa hoa. Thời điểm Ba-by-lôn sụp đổ đã gần kề, Các ngày của nó sẽ không còn kéo dài nữa.

SUY GẪM

Các chương 13-23 liên quan đến lời đoán phạt trên các dân ngoại. Đức Chúa Trời phán xét các nước gian ác và kiêu ngạo mà Ngài dùng để trừng phạt Y-sơ-ra-ên. Nước đầu tiên trong số này là Ba-by-lôn.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 3,4: Đức Chúa Trời đang tập trung và dẫn dắt một quân đội mà Ngài đã kêu gọi và tập trung lại vì cuộc chiến xâm chiếm Ba-by-lôn, vì cuộc chiến tranh này là cho Chúa. Ngài xem xét đội quân mà Ngài tập trung lại và kiểm tra một cách cẩn thận xem họ sẵn sàng để chiến đấu chưa hay vẫn còn thiếu hụt trong bất kỳ lĩnh vực nào. Điều này là bởi vì nếu đội quân đến cùng nhau từ nhiều nước không trật tự theo mệnh lệnh của Chúa, người chỉ huy Tối Cao thì họ có thể sẽ thất bại. Còn tôi và cộng đồng của tôi thì thế nào? Hãy để Chúa xét duyệt kỹ trước khi đối diện với cuộc chiến thuộc linh dù lớn hay nhỏ.

Câu 9,11,19: Đức Chúa Trời chuẩn bị ngày đoán xét để phán xét tội lỗi của thế gian này. Ngài khiến Ba-by-lôn nên mạnh mẽ để trừng phạt dân không vâng lời của Ngài. Ba-by-lôn đã không kính sợ Đức Chúa Trời Đấng khiến họ hùng mạnh mà nghĩ họ mạnh mẽ là do chính sức riêng của họ. Đức Chúa Trời phán ngày của Chúa để phán xét nghiêm khắc sự ngạo mạn của Ba-by-lôn gần rồi (c6). Đúng như siêu cường quốc Ba-by-lôn đã đi trệch hướng khỏi mục đích và tình trạng ban đầu của Đức Chúa Trời rồi trở nên kiêu ngạo và bị huỷ diệt. Những kẻ không tin kính và ngạo mạn sẽ bị đoán xét vào ngày cuối cùng trong thế gian này. Ngày đó rất gần với tôi rồi.

Câu 7,8,10,13: Đức Chúa Trời khiến những kẻ không vâng lời sợ run lên. Vì sự phán xét quyền năng của Đức Chúa Trời, tất cả tay của những kẻ này sẽ bủn rủn và lòng người thì tan chảy trong sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng hễ ai tin Chúa Jêsus sẽ được ban cho sự trông cậy vì Chúa ở trong người ấy là tình yêu thương (I Giăng 4:15-18).

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin hãy để con được dùng cho công việc chiến thắng quyền năng của Sa-tan và tôn cao ý muốn vinh hiển Ngài trong thế gian.

 

 

 

Bình Luận:

You may also like