Home Tin Vắn Thông Báo: Huấn Luyện KT Âm Thanh Tại Quảng Nam

Thông Báo: Huấn Luyện KT Âm Thanh Tại Quảng Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

– Mục tiêu: đem đến cho người chỉnh âm thanh những kiến thức kỹ thuật cơ bản để sử dụng những thiết bị âm thanh hiệu quả hơn để phục vụ Chúa được tốt hơn.

– Thời gian học: thứ 6 và thứ 7 ngày 14-15 tháng 09 năm 2012.

– Địa điểm: nhà thờ Trường Xuân, TP Tam Kỳ

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

– Đại diện phía Hội Thánh: 0905.231.743 (Mục sư Võ Đình Đán)

– Đại diện Cty Du Dương: 0909.434.813 (anh Hải), 0908.396.373 (anh Long)

Bình Luận:

You may also like