Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Khi Lòng Bị Rúng Động

Ngày 14 – Khi Lòng Bị Rúng Động

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 7 :1-9

1 Vào thời trị vì của A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa, thì vua nước A-ram là Rê-xin và vua Y-sơ-ra-ên là Phê-ca, con Rê-ma-lia, kéo quân lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không thể chiếm được. 2 Khi nhà Đa-vít được báo tin rằng: “A-ram đã liên minh với Ép-ra-im,” thì lòng vua A-cha và dân chúng rúng động như cây rừng lung lay trước gió.

3 Đức Giê-hô-va phán với Ê-sai: “Con hãy cùng con trai của con là Sê-a Gia-súp ra đón A-cha tại cuối kênh dẫn nước hồ trên, nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thợ giặt. 4 Con hãy nói với A-cha rằng: ‘Hãy thận trọng và giữ yên lặng, đừng sợ và chớ sờn lòng vì hai đầu que củi chỉ còn khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin, vua A-ram, và của con trai Rê-ma-lia. 5 Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và con trai của Rê-ma-lia mưu tính hại vua, và nói rằng: 6 Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, xé nó ra từng mảnh, phân chia nó cho chúng ta, và lập một vua giữa nó tức là con trai của Ta-bê-ên.’ 7 Chúa là Đức Giê-hô-va phán:

‘Mưu ấy không thành,

Việc đó không xảy ra!

8 Vì đầu của A-ram là Đa-mách,

Đầu của Đa-mách là Rê-xin.

(Trong sáu mươi lăm năm nữa, Ép-ra-im sẽ bị hủy diệt, không còn được kể là một dân.)

9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,

Đầu của Sa-ma-ri là con của Rê-ma-lia.

Nếu các ngươi không tin chắc,

Sẽ không thể đứng vững được.’”

SUY GẪM

Y-sơ-ra-ên và A-ram đã liên minh chống lại A-si-ri. Nhưng vì Giu-đa không tham gia vào sự liên minh này nên họ quyết định tấn công Giu-đa trước tiên. Trong cơn khủng hoảng này, Đức Chúa Trời ban cho vua A-cha một dấu chỉ để bảo vệ an toàn và giải cứu.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Tổng quát: Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta yên lặng và đừng sợ hãi khi lòng của chúng ta bị rúng động bởi hoàn cảnh. Vương quốc phía bắc của Y-sơ-ra-ên và A-ram tổ chức để chống lại liên minh A-si-ri, đã tấn công Giu-đa là nước không tham gia liên minh với họ. Sau đó họ muốn tạo ra một chính phủ bù nhìn để trung thành với họ. Khi lòng của vua A-cha và dân sự ông bị rúng động thì Đức Chúa Trời bảo họ đừng hành động hấp tấp trong sợ hãi mà hãy tin cậy nơi lời hứa giải cứu Đức Chúa Trời để ứng nghiệm lời hứa. Bạn phản ứng thế nào đối với các khủng hoảng? Hãy tin rằng tất cả những nỗi sợ hãi sẽ biến mất và những hoàn cảnh không thể làm gì tôi được khi tôi nương cậy Đức Chúa Trời và tấn tới (Thi Thiên 56:4; 11; 118:6; Hê 13:6). Khi lòng của bạn sợ hãi và rúng động thì hãy hướng mắt của bạn lên Đức Chúa Trời, Đấng cung ứng một lối thoát để ra khỏi hoàn cảnh đó. Sự khủng hoảng là một cơ hội để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 4: Khi nỗi khó khăn và sự khủng hoảng vây quanh chúng ta, hết cái này đến cái khác thì chúng ta phải nhớ Lời của Đức Chúa Trời. Hãy thận trọng và yên lặng. Chúng ta đừng tập trung vào hoàn cảnh nhưng tập trung vào Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần bận rộn với các giải pháp đến bởi thế gian mà hãy nương cậy Chúa, Đấng đã chuẩn bị giải pháp để thoát khỏi các nan đề cho chúng ta rồi và có sự bình an (Shalom). Động cơ lo lắng của chúng ta thì giống như hai đầu que củi chỉ còn khói trước Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Khi lòng của con bị rúng động vì những điều kiện và môi trường quanh con, xin hãy để con tin cậy nơi lời hứa và quyền năng Ngài.

 

 

 

Bình Luận:

You may also like