Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Ngày Tấn Công Của A-si-ri

Ngày 15 – Ngày Tấn Công Của A-si-ri

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 7 :10-25

10 Đức Giê-hô-va lại phán với A-cha: 11 “Hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ban một dấu lạ, hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao.” 12 Nhưng A-cha thưa: “Con sẽ không xin và cũng không dám thử Đức Giê-hô-va.” 13 Ê-sai nói: “Nầy, nhà Đa-vít hãy nghe đây! Có phải các ngươi cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, mà nay lại muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? 14 Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.15 Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến khi biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. 16 Vì trước khi con trẻ ấy biết bỏ điều dữ chọn điều lành thì đất nước của hai vua mà ngươi sợ sẽ bị bỏ hoang. 17 Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên ngươi, trên dân tộc ngươi và trên hoàng gia những ngày tai họa chưa từng có kể từ ngày Ép-ra-im tách khỏi Giu-đa, đó là Ngài sẽ sai vua A-si-ri đến.” 18 Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va sẽ thổi còi gọi ruồi ở tận cùng các sông Ai Cập, và gọi ong ở đất A-si-ri đến. 19 Chúng sẽ đến đậu trong tất cả các thung lũng sâu, các vách đá, các kẽ đá, trong mọi bụi gai và đồng cỏ. 20 Trong ngày ấy, Chúa sẽ dùng dao cạo thuê bên kia sông, tức là vua A-si-ri, để cạo đầu và lông chân các ngươi, và cắt bỏ cả râu nữa. 21 Đến lúc ấy, mỗi người chỉ có thể nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên. 22 Nhưng chúng sản xuất sữa dư dật nên người ta sẽ ăn mỡ sữa, vì tất cả những ai còn sót lại trong xứ thì sẽ nuôi mình bằng mỡ sữa và mật. 23 Đến lúc ấy, tất cả những nơi trồng được một nghìn gốc nho, đáng giá một nghìn miếng bạc, sẽ mọc đầy những gai góc và bụi rậm. 24 Ai muốn vào đó phải đem theo cung tên, vì cả xứ chỉ toàn là gai góc và bụi rậm. 25 Các ngươi cũng không còn đến các ngọn đồi mà mình đã cày xới nữa vì sợ gai góc và bụi rậm; nhưng đó sẽ là nơi để thả bò và chỗ cho chiên giẫm nát.

SUY GẪM

Đức Chúa Trời trừng phạt sự hoài nghi của vua A-cha và những người Do thái qua A-si-ri là vua mà A-cha nương cậy.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 14-16: Đức Chúa Trời ban một dấu lạ: Một gái đồng trinh sẽ sinh một con trai. Trước khi con trẻ trưởng thành, hai nước đe dọa Giu-đa sẽ bị bỏ hoang. Dấu lạ: “Em-ma-nu-ên” (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta) là một dấu hiệu của sự giải cứu đến cũng như sự đoán xét đến liên quan đến hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Dấu lạ này dạy chúng ta rằng lịch sử của sự đoán xét và giải cứu mà Đức Chúa Trời đã hoạch định sẽ được ứng nghiệm qua sự kiện vua A-cha. Làm thế nào dấu lạ này được ứng nghiệm trong đời sống của tôi hôm nay? Chúng ta hãy bước đi với Đức Chúa Trời, Đấng thăm viếng đời sống của dân sự Ngài và cung ứng sự giải cứu cho họ ngay cả trong sự đoán xét Ngài.

Câu 20-25: Đức Chúa Trời để dân Giu-đa của Ngài bị hổ thẹn. A-si-ri là một con dao cạo của một quân tiếp viện mà vua A-cha đề nghị với một số tiền khổng lồ để tấn công A-ram và Y-sơ-ra-ên (II Các Vua 16:7,8; II Sử ký 28:21). Nhưng vua A-si-ri sẽ đi xa hơn vua A-cha về phía nam, thậm chí yêu cầu chiếm đất của Giu-đa và trục xuất dân này. Người Do Thái sẽ bị xấu hổ vì đầu của họ bị cạo trọc và toàn xứ sẽ bị bỏ hoang và huỷ diệt. Dân cư sẽ bị sa sút đi đến một thời điểm mà họ không thể ăn sữa từ bò cái tơ và hai con chiên và xứ mà trước đây có vụ mùa bội thu sẽ bị mọc đầy gai góc và bụi rậm. Bằng việc nương cậy A-si-ri, vua A-cha và người Do Thái được giải cứu trong một thời gian ngắn, nhưng đó chỉ là sự giải cứu giả tạo và dẫn đến sự tổn hại và xấu hổ nghiêm trọng. Chỉ mình Đức Chúa Trời là Cứu Chúa thật của chúng ta, Đấng có thể cất đi sự xấu hổ của chúng ta mãi mãi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Chỉ mình Ngài là vầng đá, sự cứu rỗi và đồn luỹ của chúng con mà chúng con nương cậy. Xin hãy để con nhìn lên một mình Ngài mà thôi.

 

Bình Luận:

You may also like