Ngày 5 – Những Người Cùng Làm Việc Với Đức Chúa Trời Cho Phúc Âm

884

I Cô-rinh-tô 3:1-15

1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi không thể nói với anh em như nói với những người thuộc linh, nhưng như với người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. 2 Tôi đã nuôi anh em bằng sữa chứ không bằng thức ăn cứng, vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng được, 3 vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt. Bởi trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp; như vậy, chẳng phải anh em thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao? 4 Khi người nầy nói: “Tôi thuộc về Phao-lô,” người khác nói: “Tôi thuộc về A-pô-lô,” như vậy, anh em không phải là người đời sao? 5 Thế thì, A-pô-lô là ai? Phao-lô là ai? Họ chỉ là những đầy tớ, mà qua họ anh em đã tin, như Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người. 6 Tôi đã trồng, A-pô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy nên, người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8 Người trồng, kẻ tưới đều như nhau; mỗi người sẽ nhận được tiền công tùy theo công sức của mình. 9 Vì chúng tôi là những người cùng làm việc cho Đức Chúa Trời; anh em là đồng ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời. 10 Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy. 11 Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy 13 thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó; nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. 14 Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. 15 Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng; về phần người ấy, sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa.

SUY GẪM

Những tín hữu ở Cô-rinh-tô ở mức con đỏ, bởi vì họ không hiểu về con đường thuộc linh của thập tự giá. Họ hiểu sai vai trò của họ là những người làm công của Tin lành và cãi cọ với nhau.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 5-9: Đức Chúa Trời nâng các tôi tớ Ngài lên để phục vụ cho hội thánh. Các tôi tớ sẽ hoặc là trồng, hoặc là tưới nước cho những hạt giống, nhưng Đức Chúa Trời khiến cho hạt giống mọc lên. Mặc dầu các tôi tớ có những vai trò khác nhau, không ai được đối xử một cách khác biệt hoặc là mong đợi được đối xử cách đặc biệt, bởi vì tất cả là những người làm công của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ phán xét từng người theo sự trung tín và sự vâng lời, không phải theo những chuẩn mực của con người về tầm quan trọng của vai trò.

Câu 12-15: Hội thánh phải được thiết lập theo tin tốt lành của thập tự giá. Nếu hội thánh không tuân theo nguyên tắc của thập tự giá, điều ngược lại với hệ thống giá trị của thế giới, không gì còn lại vào Ngày phán xét. Nếu hội thánh đi theo hệ thống giá trị của thế gian, nó sẽ coi trọng thiết kế của tòa nhà và số lượng của hội chúng. Thậm chí một buổi nhóm của hội thánh ở tầng hầm, nếu nó có Phúc âm sống của thập tự giá, thì đó là hội chúng được tạo dựng bằng vàng, bạc, và bằng đá quý.

Ngài ban cho tôi bài học gì

Câu 1-4: Các tín hữu ở Cô-rinh-tô nghĩ rằng họ là những người thiêng liêng (14:37) bởi vì họ nhận được các ân tứ Đức Thánh Linh một cách dư dật (1:5-7). Tuy nhiên, họ đầy những sự ghen tị và những cuộc cãi lẫy. Họ không lớn lên thành các Cơ-đốc nhân trưởng thành (thực hành các cách của thập tự giá), nhưng sử dụng các ân tứ của mình nhằm phục vụ cho việc phân biệt và phân rẽ. Nếu một người không từ bỏ mình, bất cứ ân tứ hoặc địa vị thuộc linh nào cũng có thể trở nên công cụ của một đứa trẻ cau có chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Cầu nguyện: Xin cho hội thánh được sử dụng thần linh của thập tự giá và được tăng trưởng với nguyên tắc của thập tự giá.

Bình Luận: