Ngày 6 – Bạn Là Đền Thờ Của Đức Chúa Trời

1233

 

I Cô-rinh-tô 3:16-4:5

16 Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? 17 Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. 18 Chớ ai tự lừa dối mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời nầy thì hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan. 19 Vì sự khôn ngoan đời nầy là điên rồ trước mặt Đức Chúa Trời. Như có chép rằng:

“Chúa bắt những người khôn ngoan, bằng chính sự xảo quyệt của họ.”20 Và: “Chúa biết rằng những ý tưởng của người khôn ngoan đều là vô ích.”

21 Vậy, đừng ai khoe khoang về loài người. Vì mọi sự đều thuộc về anh em: 22 dù Phao-lô, A-pô-lô hay Sê-pha; dù thế gian, sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai; tất cả đều thuộc về anh em, 23 anh em thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. 1 Vậy, mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Đấng Christ, những người quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. 2 Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy. 3 Về phần tôi, dù bị anh em hoặc bất cứ tòa án nào của loài người xét đoán thì cũng chẳng quan trọng gì. Chính tôi cũng không tự xét đoán mình. 4 Vì tôi không thấy mình có gì sai trái, nhưng không vì thế mà tôi được xưng công chính. Đấng xét đoán tôi chính là Chúa. 5 Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến; Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối, và phơi bày những mưu định trong lòng. Lúc ấy, mỗi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời.

SUY GẪM

Phao-lô nhắc nhở các tín hữu ở Cô-rinh-tô rằng họ là đền thờ thiêng liêng của Đức Chúa Trời trong đó Đức Thánh Linh ngự. Ông bảo họ đừng lừa dối mình, và khích lệ họ để lại tất cả những sự phán xét cho đến khi Chúa quay trở lại để phán xét.

Đức Chúa Trời  là Đấng như thế nào?

Câu 16, 17: Đức Chúa Trời tái tạo lại chúng ta làm dân của Ngài và khiến hội thánh thành đền thờ trong đó Đức Thánh Linh ngự. Bởi vì Đức Chúa Trời đã không bỏ qua những việc hủy phá và làm ô uế đền thờ trong Cựu ước, Ngài cũng sẽ không bỏ qua những việc hủy hoại nhằm phá hoại sự hiệp nhất hoặc làm rúng động nền móng (Chúa Jêsus Christ) của hội thánh, đền thờ mới của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 18-20: Vì thế giới này chống nghịch lại vương quốc của Đức Chúa Trời, bất cứ ai trở nên người ngu dại nhất trên thế gian này có thể trở nên người khôn ngoan nhất đối với Đức Chúa Trời. Tốt hơn là bày tỏ quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bằng cách học theo đời sống của Chúa Jêsus, Đấng đã từng ngu dại theo cách nhìn của thế gian, hơn là thành công theo chuẩn mực của thế gian.

Câu 4:1, 2: Những người làm công của Tin lành là những tôi tớ của Đấng Christ và là những người quản gia công bố kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những người làm công này không tìm kiếm sự vinh quang của cá nhân. Họ chỉ là những người tôi tớ vâng lời Chủ một cách chân thành và chờ đợi sự đánh giá của Ngài.

Câu 4:3-5: Phao-lô nói ông không quan tâm đến việc những người khác phán xét ông như thế nào, ông cũng không đoán xét mình nữa, bởi vì mọi việc sẽ được tỏ ra trước Chúa vào Ngày phán xét. Phao-lô tin lương tâm ông trong sạch, nhưng ông cũng không tin cậy vào sự phán xét của riêng mình. Những sự đánh giá tích cực từ mọi người không phải sự đánh giá của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp hội thánh chúng con, đền thờ thánh giữ được sự hiệp một.

Bình Luận: