Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Sự Hủy Diệt Lúc Hừng Sáng

Ngày 19 – Sự Hủy Diệt Lúc Hừng Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 10:1-15

1 Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt

Sinh ra bông trái.

Trái nó càng sai chừng nào

Nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy;

Đất nước nó càng hưng thịnh

Nó càng trang hoàng các trụ thờ đẹp đẽ hơn.

2 Lòng của chúng phân hai;

Bây giờ chúng phải bị định tội.

Chúa sẽ triệt hạ bàn thờ,

Và phá hủy các trụ thờ của chúng.

3 Bây giờ chúng sẽ nói:

“Chúng ta không có vua

Vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va,

Nhưng nếu có vua, vua ấy có thể làm gì cho chúng ta?”

4 Chúng nói những lời trống rỗng

Và thề dối khi lập giao ước;

Cho nên sự tranh tụng nẩy nở như cỏ độc

Trong các luống cày ngoài đồng ruộng.

5 Dân cư Sa-ma-ri sẽ lo sợ

Cho những bò con; của Bết A-ven

Dân chúng sẽ khóc than cho nó,

Bọn thầy cúng vốn vui thích nó cũng than khóc

Vì vinh quang của nó đã biến mất. …

14 Vì vậy, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi:

Và người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi

Như San-man đã hủy phá Bết Ạt-bên trong ngày tranh chiến,

Ngày mà các bà mẹ bị giập nát với các con mình.

15 Hỡi người Bê-tên, đó là điều người ta sẽ làm cho các ngươi,

Vì sự gian ác của các ngươi quá lớn.

Vừa khi hừng sáng,

Vua Y-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt.

SUY GẪM

Những hành động gian ác ở phía bắc Y-sơ-ra-ên là những kẻ đã biến các phước hạnh Chúa ban thành tội lỗi sẽ nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc mà không thể được quay lại.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 9-10: Ngài phán xét tội lỗi khi Ngài muốn. Dân sự đang phạm cùng một tội khi ở Ghi-bê-a, nhưng giờ đây, Ngài sẽ không giáng sự trừng phạt mà Ghi-bê-a đã từng thấy. Mà Ngài sẽ kiên nhẫn đời đời và sẽ là lúc trừng phạt. Bạn đang ở trong tội lỗi bởi vì bạn chưa phải đối diện với sự phán xét phải không?

Câu 12: Ngay cả ở giữa cơn thịnh nộ thì Đức Chúa Trời vẫn không quên sự thương xót Ngài (Ha-ba-cúc 3:2) và mở một con đường cứu rỗi cho những người xứng đáng bị đoán xét. Ngài sẽ biến đổi đất bị những chà chuôm và gai góc vì tội lỗi bao phủ. Đây là một sứ điệp thúc giục họ ăn năn. Nếu chúng ta ăn năn và quay lại với Chúa thì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ phái sự công bình như mưa trên chúng ta. Vâng theo tiếng Chúa đó là điều nói với chúng ta phải đập vỡ những mảnh đất không được cày xới.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-2:  Y-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời ban phước và bông trái của họ sinh sôi nảy nở, nhưng khi đó họ lại rơi vào tội sùng bái thần tượng. Đó là bởi vì lòng họ bị chia đôi. Nếu chúng ta không tập trung và lòng của chúng ta không hương về Chúa thì tất cả của cải của chúng ta sẽ biến mất.

Câu 3-8: Những người đổi vinh hiển lấy thần tượng thay vì sang Đức Chúa Trời không thể nhận được sự giúp đỡ từ vua; ông đã lập những lời thề giả dối và đặt họ vào những nỗi khó khăn không tránh được. Điều đó làm người ta muốn chết đi khi đứng trước những nỗi khó khăn và sự nhạo báng đó (Lu-ca 23:30; Khải Huyền 6:16). Có phải bạn và hội thánh của bạn là một cộng đồng thánh khiết mà ở đó sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đang hành động và sống không?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Nguyện con xoay khỏi sự trói buộc của ham muốn tội lỗi của xác thịt và hài lòng với ân điển của Ngài ban cho con.

Bình Luận:

You may also like