Lễ Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khóa I Tại Tỉnh Đăk-Lăk.

765

Qua gần bốn năm học (Tháng 8/2008 – 12/2011) với 1.131 Khóa sinh đăng ký theo học từ ban đầu; đến nay đã có 920 khóa sinh trung tín theo học trọn khóa, trong đó đủ điểm chuẩn Tốt nghiệp là 871 người.

Kết quả đạt được như trên, không gì khác hơn ngoài ân sủng ban cho cách diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trên Hội thánh Ngài tại đây. Chúng ta chỉ biết cúi cả đầu và lòng thầm tạ ơn Chúa!

Về tham dự Lễ Bế giảng có:

– Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận , Phó TTQ/TLH, Giám Học THV.

– Mục sư Y Ky Ê-Ban, UV/TLH, Mục vụ TL tỉnh Đăk-lăk.

– Mục sư Nguyễn Lâm Hương, Giám Quản THV, UV/CĐGD.

– Mục sư Huỳnh Kim Thoa, Trưởng ban Đại diện TL tỉnh.

– Quý Đầy tớ Chúa trong ban giảng huấn cùng quý tôi con Chúa trong tỉnh, có mặt khoảng 1000 người.

Hướng dẫn chương trình Lễ Bế giảng: MsNc Philemon Lemous. Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó TTQ/TLH, Giám Học THV. Buổi Lễ được diễn ra thật trang trọng trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời chí ái.

DSC00807_500x375
Bên trong nhà thờ
DSC00809_450x600

 MsNc Philemon Lemous hướng dẫn chương trình

Trong tinh thần “Sẵn Sàng” cũng là chủ đề của chương trình Lễ, 871 Khóa sinh của bốn khu vực đồng tôn vinh Chúa với cả tấm lòng cảm tạ, ngợi khen, như một lời hứa nguyện bước theo tiếng Chúa gọi như câu gốc mà Ban tổ chức đã chọn trong KT Ê-sai 6: 8 “… tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi”.

DSC00813_500x375

Ms Huỳnh Kim Thoa, TB.ĐDTL tỉnh Đăk-lăk chào mừng và tuyên bố lý do

Mục sư Giám Học Nguyễn Ngọc Thuận đã dùng Lời Chúa trong KT Công vụ 8: 26- 40 giúp đỡ cho các Khóa sinh cùng tôi con Chúa, hãy noi gương Phi-líp, chấp sự đầu tiên của Hội thánh trong tinh thần “sẵn sàng” lắng nghe tiếng Chúa; Đi theo ý muốn của Ngài; Vượt qua mọi gian khó, để hoàn thành mục tiêu Chúa giao. Cảm tạ ơn Chúa! Bài học đã khích lệ nhiều cho quý tôi con Chúa trong đời sống thờ phượng, phục vụ Ngài.

DSC00816_450x600

MS Y-Ky Ê-ban UV/TLH cầu nguyện khai Lễ

DSC00821_500x375

Các Khóa sinh khu vực III & IV tôn vinh Chúa

DSC00825_500x375

MS Giám học Nguyễn Ngọc Thuận Phó TTQ/TLH giảng lời Chúa

Thay mặt Ban giảng huấn, MsNc Y-Thun Buôn Krông tổng kết lớp học. Với 24 môn học chia đều trong bốn năm, quý đầy tớ Chúa trong Ban giảng huấn đã làm tốt công tác Chúa giao, kết quả các Khóa sinh đạt được sau đây phần nào đã nói lên điều đó:

–          Khu vực (Kv) I: 180 Khóa sinh (Ks), đạt điểm tốt nghiệp 196 Ks (Thêm 16 Ks từ Kv II chuyển sang).

–          Kv II: 280 Ks, đạt điểm tốt nghiệp 258 Ks.

–          Kv III: 220 Ks, đạt điểm tốt nghiệp 206 Ks.

–          Kv IV: 120 Ks, đạt điểm tốt nghiệp 106 Ks.

Riêng số Ks chưa đủ điểm tốt nghiệp, Ban điều hành sẽ cho các Ks bổ túc trong khóa học sau.

Trong số 871 Khóa sinh đạt điểm tốt nghiệp, có 109 khóa sinh đạt loại giỏi (12,51%), 527 khóa sinh đạt loại khá (60,51%) và 235 khóa sinh đạt loại trung bình (26,98%).

Các Ks có thành tích cao trong học tập, đạt điểm trung bình >95% là 12 khóa sinh.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận và Mục sư Nguyễn Lâm Hương lần lượt trao chứng chỉ Tốt nghiệp cho 871 khóa sinh trong niềm hân hoan vui mừng của các Ks và mọi tôi con Chúa có mặt trong buổi sáng hôm đó.

Cô Nina Ksor, khóa sinh đậu thủ khoa thay mặt cho 871 khóa sinh đã có lời phát biểu thật cảm động, với cả tấm lòng biết ơn Chúa, biết ơn quý đầy tớ Chúa đã dầy công giúp đỡ cho lớp học, cả Khóa nguyện vâng theo tiếng Chúa gọi, bước đi, và làm theo trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời.

Mục sư Nguyễn Lâm Hương, thay mặt cho UB/CĐGD có lời chào mừng và đưa ra phương hướng CĐGD cho Hội thánh Chúa trên toàn tỉnh.

Chương trình Lễ Bế giảng được diễn ra thật phước hạnh, vinh hiển Danh Chúa.

Buổi Lễ kết thúc vào lúc 12h20’ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Lâm Hương.

DSC00829_500x375

DSC00834_500x375

DSC00837_500x375

MsNc Y-Thun Buôn Krông tổng kết khóa học

DSC00841_500x375

DSC00845_500x375

Quý đầy tớ Chúa trao phần thưởng cho các 12 Khóa sinh đạt loại giỏi

DSC00846_500x375

DSC00851_500x375

Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các Khóa sinh

DSC00855_500x375

Các Khóa sinh chụp hình lưu niệm với quý đầy tớ Chúa

DSC00869_500x375

Ms Nguyễn Lâm Hương Cầu nguyện Chúc phước

DSC00871_500x375

Trước cổng nhà thờ Ea-tul


Nhã Ca Lê (Đăk-Lăk)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận: