Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Nếu Bạn Hầu Việc Các Thần Tượng

Ngày 17 – Nếu Bạn Hầu Việc Các Thần Tượng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 8:1-14

1 “Hãy đưa kèn lên miệng ngươi mà thổi!

Kẻ thù như chim đại bàng chụp xuống nhà Đức Giê-hô-va;

Vì chúng đã chống lại giao ước Ta,

Vi phạm luật pháp Ta.

2 Chúng kêu đến Ta:

‘Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chúng con là Y-sơ-ra-ên

Chúng con nhận biết Ngài!’

3 Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành,

Kẻ thù sẽ đuổi theo nó.

4 Chúng đã lập vua mà không bởi Ta,

Chọn thủ lĩnh mà Ta không biết.

Chúng lấy bạc vàng của mình làm thần tượng

Để chúng bị hủy diệt.

5 Hỡi Sa-ma-ri, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi!

Cơn giận của Ta đã thiêu đốt chúng.

Cho đến bao giờ

Chúng mới không phạm tội? ….

11 Khi Ép-ra-im càng thêm nhiều bàn thờ để chuộc tội

Thì những bàn thờ ấy càng khiến nó sa vào tội lỗi.

12 Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ Ta,

Nhưng nó xem chúng như điều gì xa lạ.

13 Dù chúng dâng sinh tế cho Ta

Và ăn thịt sinh tế,

Nhưng Đức Giê-hô-va vẫn không chấp nhận chúng.

Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng

Và trừng phạt tội lỗi chúng;

Chúng phải trở về Ai Cập!

14 Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình,

Lo xây dựng đền đài;

Giu-đa gia tăng các thành kiên cố;

Nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành đó

Và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó.”

SUY GẪM

Y-sơ-ra-ên đã làm con bò con vàng ở Sa-ma-ri, đã thay thế tình yêu thương của Đức Chúa Trời với con bò con ấy và bị trừng phạt. Những người đặt đức tin nơi con bò con vàng không tìm kiếm sự vinh hiển mà tìm kiếm để được thịnh vượng và vì thế đó là sự sùng bái thần tượng làm Y-sơ-ra-ên đồi bại.Đức Chúa Trời là Đấng như  thế nào?

Câu 1: Những người phá vỡ giao ước với Đức Chúa Trời và coi thường lời Ngài sẽ bị đoán xét giống như bị một con đại bàng tấn công. Y-sơ-ra-ên đã phản bội A-si-ri và quay sang với Ai-cập cho nên họ bị thất bại bởi vua Sa-ma-na-se, vua của A-si-ri (II Các Vua 17:36). Chính sách ngoại quốc mà Y-sơ-ra-ên phải quay lại với những kẻ cai trị ngoại quốc đã trở thành một phương tiện đoán xét của Đức Chúa Trời giáng trên họ. Hãy nhớ rằng bạn có thể bị đoán xét bởi chính điều mà bạn đặt sự tin cậy của bạn thay vì tin cậy Đức Chúa Trời.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2-4: Y-sơ-ra-ên đã tôn kính Chúa bằng môi miệng của họ nhưng lòng họ đã bỏ Chúa rồi (Ê-sai 29:13). Sự ăn năn của họ không phải từ tấm lòng, cũng không phải đến bằng một sự thay đổi bên trong mà chỉ là một lời kêu cầu để họ có thể nhanh chóng ra khỏi những nỗi đau khổ của họ. Họ không thích làm điều đúng, thậm chí trong những công việc quan trọng mà họ làm trong việc chọn lựa vua và các hoàng tử khi họ muốn thay vì quay lại với Đức Chúa Trời. Bạn có thể thừa nhận rằng bạn biết Đức Chúa Trời không? Nếu có thì những hành động của bạn có bày tỏ rằng bạn biết Đức Chúa Trời không?

Câu 11-14: Phía bắc Y-sơ-ra-ên đã đặt những bàn thờ ở trên các nơi cao và dâng sinh tế nhưng điều đó lại biến thành những việc làm tội lỗi. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời đã viết luật pháp và dạy họ luật pháp nhưng họ nghĩ rằng điều đó không phải áp dụng cho họ. Bạn có nói rằng bạn tin Đức Chúa Trời nhưng lại không làm điều mà Kinh Thánh nói mà lại làm điều bạn muốn không? Chúng ta hãy quay lại với Lời của Đức Chúa Trời để tất cả các hành động của chúng ta đều dựa trên đó.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Con hy vọng rằng con sẽ ăn năn về tội lỗi ở trong con qua Lời của Ngài và nhận biết Đức Chúa Trời cách sâu sắc hơn.


Bình Luận:

You may also like