Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Sự Cảnh Báo Của Tiên Tri

Ngày 18 – Sự Cảnh Báo Của Tiên Tri

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 9:1-17

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ vui mừng!

Đừng hân hoan như các dân tộc khác.

Vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời ngươi.

Ngươi đã ưa thích tiền công của kẻ bán dâm

Trên mọi sân đập lúa.

2 Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng

Rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng.

3 Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va

Nhưng Ép-ra-im phải trở về Ai Cập

Và sẽ ăn thức ăn ô uế  trong A-si-ri.

4 Chúng sẽ không được rót rượu của lễ quán dâng lên Đức Giê-hô-va nữa,

Các sinh tế của chúng cũng chẳng đẹp lòng Ngài.

Bánh của chúng sẽ như bánh nhà có tang,

Những ai ăn đến đều bị ô uế;

Vì bánh của chúng chỉ để cho chúng đỡ đói,

Không được đem vào nhà Đức Giê-hô-va.

5 Các ngươi sẽ làm gì trong kỳ lễ hội,

Trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va? ….

15 Mọi gian ác của chúng đều ở Ghinh-ganh;

Tại nơi đó Ta ghét chúng.

Vì những việc làm gian ác của chúng

Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà Ta;

Ta sẽ chẳng thương yêu chúng nữa.

Tất cả các thủ lĩnh của chúng là phường phản bội.

16 Ép-ra-im bị đánh;

Rễ nó đã khô.

Chúng sẽ không còn ra trái nữa;

Dù chúng có sinh con

Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.”

17 Đức Chúa Trời ta sẽ từ bỏ chúng

Vì chúng không nghe lời Ngài

Và chúng sẽ phải phiêu bạt giữa các nước.

SUY GẪM

Tiên tri Ô-sê tiếp tục lời kêu gọi của mình là một sứ giả của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài, thực hiện vai trò của mình như là một tiên tri, cảnh báo và quở trách dân sự về sự thối nát và gian ác của họ.Đức Chúa Trời là Đấng như  thế nào?

Câu 4,5: Đức Chúa Trời không chấp nhận của lễ mà Y-sơ-ra-ên mang đến cho Ngài. Đó là bởi vì chúng là những của lễ đã được dâng lên cho thần Ba-anh rồi. Bạn có lặp lại những hành động đáng khinh đã xảy ra với Y-sơ-ra-ên bằng cách việc cho Đức Chúa Trời của lễ đã được dâng cho thần tượng không?

Câu 11, 12, 16: Ở nơi nào mà sự vinh quang của Đức Chúa Trời lìa bỏ thì ở đó chỉ có sự rủa sả, sự cằn cỗi, và chết chóc. Khi sự vinh quang đi khỏi thì chỉ có lời khóc than, như I-ca-bốt (I Sa-mu-ên 4:21-22). Chúng ta hãy cầu nguyện rằng sự vinh quang của Đức Chúa Trời quay lại trong đời sống, gia đình, hội thánh và dân tộc của chúng ta. (Ê-xê-chi-ên 43:1-5).

  Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-3: Y-sơ-ra-ên hẳn phải ham thú với những điều khác với những điều còn lại của dân sự. Các dân ngoại có những lễ hội ở sân đập lúa để có một vụ mùa bội thu, nhưng dân sự của Đức Chúa Trời phải vui thích trong Đức Chúa Trời hơn là những ngũ cốc và rượu mới (Thi thiên 4:7). Bất kể chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, nếu chúng không được làm với Đức Chúa Trời thì Ngài không coi nó là tốt.

Câu 14: Ô-sê sợ sự huỷ diệt mà Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống để bảo rằng Ngài sẽ mang đến cho họ cái dạ sinh non. Điều này là một lời cầu nguyện mỉa mai để giảm bớt của lễ và nỗi đau đớn sẽ đến với sự đoán xét sắp xảy đến (Lu 23:29). Chúng ta có thể làm gì để chúng ta không phải cầu nguyện một lời cầu nguyện về việc xin sự rủa sả đừng xảy đến cho con cái chúng ta vì nỗi gian truân, mà đúng ra là một lời cầu nguyện cho phước hạnh của chúng?

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Xin giúp con nhận biết rằng lúc mà con bỏ Đức Chúa Trời sẽ là lúc con không còn mối quan hệ nào cả, vì thế con nên luôn ở với Ngài.

Bình Luận:

You may also like