Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Cách Cư Xử Của Y-Sơ-Ra-Ên Khiến Đức Chúa Trời Lìa Bỏ

Ngày 16 – Cách Cư Xử Của Y-Sơ-Ra-Ên Khiến Đức Chúa Trời Lìa Bỏ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 7:1-16

1 Khi Ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên

Thì tội lỗi của Ép-ra-im

Và sự gian ác của Sa-ma-ri bị phơi bày.

Vì chúng làm điều giả dối,

Kẻ trộm lẻn vào bên trong

Kẻ cướp đánh phá bên ngoài.

2 Chúng không tự nhủ lòng rằng

Ta nhớ hết mọi điều gian ác của chúng.

Bây giờ hành vi của chúng bao vây chúng,

Sờ sờ trước mặt Ta.

3 Chúng lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua,

Dùng lời dối trá làm vừa lòng các thủ lĩnh.

4 Tất cả bọn chúng đều là kẻ ngoại tình,

Giống như lò nướng bánh cháy rực,

Người nướng bánh ngừng khơi lửa

Từ khi nhồi bột cho đến lúc bột dậy men.

5 Trong ngày vui của vua chúng ta

Các thủ lĩnh phát ốm vì hơi nồng của rượu;

Vua bắt tay cả những kẻ ưa nhạo báng.

13 Khốn cho chúng,

Vì chúng lìa bỏ Ta! Chúng đáng bị tiêu diệt,

Vì đã chống lại Ta!

Chính Ta, Ta muốn giải cứu chúng,

Nhưng chúng dùng lời dối trá chống lại Ta.

14 Chúng không hết lòng kêu cầu Ta,

Nhưng lại than vãn trên giường mình;

Chúng tự rạch mình để cầu xin lúa mì và rượu mới;

Chúng đã phản bội Ta.

15 Dù chính Ta đã tập luyện và làm cho cánh tay chúng mạnh mẽ,

Chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại Ta.

16 Chúng không hướng về Đấng Chí Cao;

Chúng khác nào cây cung bị hỏng,

Các thủ lĩnh của chúng sẽ ngã bởi gươm đao

Vì lưỡi chúng thốt ra lời giận dữ.

Chúng trở thành trò cười

Trong đất Ai Cập.

SUY GẪM

Y-sơ-ra-ên không nhận biết tình yêu, hay nói cách khác, không nhận biết Đức Chúa Trời. Họ đã đến gần sự tiêu diệt của họ hơn vì các chức sắc trong hoàng tộc và chính quyền của họ đã rơi vào những việc làm đồi bại và họ đã quay sang mua chuộc các dân ngoại. Nhưng họ vẫn không quay trở lại với Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 12-16: Ngài quăng lưới  đoán xét vào Y-sơ-ra-ên là dân đã khước từ cơ hội ăn năn của họ và quay sang cứu chuộc các dân ngoại. Lý do mà Đức Chúa Trời rèn tập cho Y-sơ-ra-ên và khiến họ mạnh mẽ là để cho họ nhận biết rằng Chúa là nền móng sức mạnh của họ và trong chiến trận, họ có thể đánh bại kẻ thù của họ. Tuy nhiên, họ lại chống nghịch lại Đức Chúa Trời bằng chính sức mạnh này. Cuối cùng, dân Y-sơ-ra-ên đã bỏ Đức Chúa Trời, họ bị sa ngã và bị nhạo báng. Nếu bạn từ bỏ Đức Chúa Trời, cho dù Ngài có muốn giúp bạn thì Ngài cũng không thể. Dù cho bạn được rèn tập như thế nào thì quay lại với Cha là cách duy nhất để sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3-7: Lòng của Y-sơ-ra-ên giống như một cái lò của người thợ nướng bánh mì, bị nung đốt với những ham muốn tham lam và xác thịt. Đúng như cách mà người thợ nướng bánh mì nhào bột rồi chờ đợi cho đến khi bột dậy cả lên, thì những ý nghĩ gian ác và những ham muốn xác thịt của họ dường như dừng lại nhưng lòng tham đê tiện của họ sẽ thiêu đốt họ. Hãy tra xét xem có phải tâm trí và thân thể bạn giống như cái lò nướng bánh hực lửa mà không thể khuấy động tội lỗi. Những ý nghĩ đồi bại hay lòng căm thù có ở trong lòng bạn không?

Câu 8-11: Y-sơ-ra-ên đã tin cậy các quốc gia khác và thậm chí không biết rằng sức mạnh của họ đã bị cất khỏi họ rồi. Có phải vẫn có những linh hồn tuyệt vọng không nhận biết rằng Đức Chúa Trời là cơ bản của sức mạnh của họ (Ha-ba-cúc 3:19) và quay lại đây hay đó để cần được giúp đỡ không?

Cầu nguyện:   Chúa ôi! Xin hãy giúp con nhận biết rằng sức mạnh của con đến từ sự đẹp lòng Ngài và không tìm kiếm sự giúp đỡ của Ai-cập hay A-si-ri.

Bình Luận:

You may also like