Home Dưỡng Linh Bây Giờ Điều Gì Thật Sự Sai

Bây Giờ Điều Gì Thật Sự Sai

by Ban Biên Tập
30 đọc

           Nhiều thế lực hay các phong trào như chủ nghĩa Mác-xít, thuyết vô thần, hay chủ nghĩa vị nhân bản, được trợ giúp bởi các tòa án đối đầu kinh thánh, đã góp phần cho cuộc khủng hoảng về luân lý và tâm linh. Nhưng chúng ta có lẽ sẽ ngạc nhiên khi học biết được rằng sự thật của vấn đề không phải là những sự đó. Như lời nói của nhân vật truyện tranh Pogo, “Chúng ta đã gặp được kẻ thù, và nó chính là chúng ta.” Sự thực của vấn đề ở trong Hội-thánh!

          Sự hâm hẩm hay bất năng trong Hội-thánh của Chúa Giê-su là thủ phạm cho hầu hết mọi điều. Điều này là kết quả của việc đánh mất sức mạnh thần linh là năng quyền của Đức Thánh Linh, Đấng khao khát và mong muốn tràn đầy chúng ta và biểu thị chính Ngài qua chúng ta cho người lạc lối cũng như thế gian đau khổ. Nếu chúng ta chỉ cần đầu phục và cam kết trọn vẹn chính mình cho Chúa chúng ta. Một Hội-thánh nóng cháy có thể sẽ ngăn chận được hầu hết mọi vấn-đề mà nền văn-hóa của chúng ta đang đối diện ngày nay. Về vấn đề này, có sự thiếu hụt của việc nhấn mạnh đến lòng thánh khiết cá nhân trong Hội-thánh. Sau nhiều cuộc thăm dò khác nhau, các nhà tìm kiếm thấy rằng cách sống của những ai được kể là tái sinh đích thực khác với nếp sống của người vô tín. Nhà khảo cứu Eric Johson giải thích, niềm tin vào Thiên Chúa tại nước Mỹ cực kỳ nông cạn và giữ thoải mái hơn là tuân phục và cam kết. Thông thường Hội thánh của chúng ta có chức năng như các nhóm trị liệu với đầy những cá nhân tìm kiếm các biện pháp để khắc phục hậu quả cho “nhu cầu cảm giác.” Một nhóm giáo dân đã nói với người quản nhiệm của họ, “Hãy làm cho chúng tôi khóc, hoặc làm chúng tôi cười, nhưng xin đừng làm chúng tôi thay đổi.”

          Bất kể các hình ảnh ảm đạm hiện thời, tôi tin rằng một cuộc canh tân vĩ đại về tâm linh, sự phục hưng, và thu gặt đang tới gần, trong thực tế, nó đã bắt đầu. Tôi tin rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, được đổ đầy Thánh Linh, sẽ bộc phát như nó đã thể hiện trong sách Công-vụ sứ-đồ. Vẫn chính là Chúa Giêsu, Đấng của hôm qua, ngày nay và mãi mãi. Ngài chỉ còn chờ đợi nơi chúng ta.

          Nhân vật truyện tranh, Pogo, cũng nói, “Chúng tôi bị áp đảo bởi cơ hội khó thể vượt qua.” Đó là tình trạng Hội Thánh ngày hôm nay.
Theo Bill Bright (dch)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like