Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Đức Chúa Trời Hằng Sống

Ngày 25 – Đức Chúa Trời Hằng Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 20: 27-40

27 Có mấy người Sa-đu-sê,(e) là những người nói rằng không có sự sống lại, đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi: 28 “Thưa Thầy, Môi-se đã ghi luật nầy cho chúng tôi: ‘Nếu một người có anh qua đời để lại vợ nhưng không có con thì người ấy phải lấy vợ góa đó để có con nối dõi cho anh mình.’ 29 Vậy, có bảy anh em kia, người anh cả cưới vợ rồi chết, không con. 30 Người thứ hai 31 rồi đến người thứ ba cũng lấy vợ đó; tất cả bảy người cũng vậy, đều chết đi, không có con. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cái đời nầy lấy vợ gả chồng, 35 còn những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không lấy vợ hoặc gả chồng. 36 Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37 Còn về việc kẻ chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã cho thấy trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38 Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.” 39 Có mấy thầy thông giáo nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm!” 40 Và họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa

SUY GẪM

Những người Sa-đu-sê là những người không tin vào sự sống lại và đưa ra cho Chúa Jêsus một câu hỏi thần học hóc búa để trừ khử Ngài, nhưng chính họ lại bị dồn vào thế bí, Chúa Jêsus đã cho thấy rằng họ hiểu biết quá ít về Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 34-36: Chúa Jêsus đã chỉnh sửa lại những ý nghĩ không đúng của người Sa-đu-sê về sự sống lại. Trong thời phục sinh, mọi người không chết đi mà giống như các thiên sứ và sẽ không cưới gả. Ngoài ra, cũng không có mối quan hệ gia đình nào; mọi người chỉ sống như con cái của Đức Chúa Trời. Vì thế, câu hỏi: “Người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai?” chỉ ra ý nghĩ không đúng của người Sa-đu-sê.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tổng quát: Người Sa-đu-sê đã đề cập đến luật pháp bằng cách nói nếu người anh cả chết đi thì người em kế tiếp phải lấy chị dâu làm vợ, sinh con để duy trì nòi giống và hỏi một câu hỏi về sự sống lại để chỉ trích Chúa Jêsus. Nhưng Chúa Jêsus trích dẫn một phân đoạn từ Ngũ Kinh để chứng minh về sự sống lại và chỉ ra rằng người Sa-đu-sê là người thừa nhận Ngũ Kinh nhưng không thực sự hiểu nó. Nếu bạn không tiếp nhận Chúa Jêsus như một người chủ trong đời sống hằng ngày thì bạn có thể trở nên giống như người Sa-đu-sê, là người chỉ thích theo đuổi, tự mãn trong các cuộc tranh luận và phán xét người khác một cách ngạo mạn. Thay vì trở thành người trưởng thành trong đức tin mỗi ngày qua Lời Chúa, bạn có thể trở thành một người chỉ tin vào điều mà bạn muốn tin. Đừng tự mãn với những gì bạn biết mà hãy luôn luôn lắng nghe và cầu nguyện một cách khiêm nhường để không bị sa ngã trong đức tin của mình. Nếu bạn đã học, dạy dỗ nhiều thì có thể lòng của bạn rất gần với chân lý, vì thế hãy sốt sắng tìm kiếm trong sự khiêm nhường và có một tấm lòng cởi mở.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Nguyện những gì con biết không phải là một chướng ngại vật cản trở con gặp Ngài và tiếp nhận chân lý.

Bình Luận:

You may also like