Sự Bắt Bớ Tạo Hiệu Quả Ngược

465

         Năm 64 S.C., có người phóng hỏa La Mã. Vài hôm sau, hai phần ba thành phố chìm trong đống đổ nát nghi ngút khói. Một tin đồn loan ra rằng hoàng đế Nero đã phóng hỏa vì ông muốn xây lại thành và đặt lại tên thành theo tên mình. Vì cần một vật tế thần để mình có thể thoát khỏi vị trí đầy tai tiếng mà ai cũng biết đó, ông ta chọn đổ tội cho một nhóm thiểu số cô thế và không được lòng dân, đó là những Cơ Đốc nhân. Rồi ông ta phát động cơn bắt bớ dữ dội, nó khiến ông được gọi là kẻ đầu tiên Chống lại Đấng Christ. Người ta tin rằng Phi-ơ-rơ  và Phaolô đã chịu tử đạo trong thời gian này.
Vì Cơ Đốc giáo còn mới mẻ và số người theo tương đối còn ít, Nero đối xử với các  tín hữu Cơ Đốc một cách tàn nhẫn, kể cả việc dùng họ như đuốc người để chiếu sáng vườn trong cung ông ta cũng ít bị chống đối. Tuy nhiên, sự bắt bớ của ông ta cuối cùng tạo hiệu quả ngược. Thay vì làm suy yếu niềm tin mới, nó lại tăng cường thêm. Lịch sử cho chúng ta biết trong vòng vài trăm năm, Cơ Đốc giáo có ảnh hưởng đến nỗi Hoàng đế Constantine kể đó là tôn giáo chính thức của Đế quốc La Mã.
Đức Chúa Trời luôn luôn có mục đích trong cơn bắt bớ. Ngài sẽ dùng nó cách hữu ích nếu chúng ta theo gương Đấng Christ là Đấng “khi chịu khổ, Ngài . . . phó mình cho Đấng phân xử cách công bình” (1 Phi-e-rơ 2:23).

Theo Julie Ackerman Link (LHS)

Bài viết cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: