Home Dưỡng Linh Phép Lạ Và Công Tác Truyển Giáo

Phép Lạ Và Công Tác Truyển Giáo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bạn có nghĩ phép lạ sẽ là yếu tố quan trọng để truyền giáo?

            Phép lạ không là điều chúng tôi tìm kiếm. Nó không phải là đồ chơi cho chúng tôi nhưng là một phần trong tổng thể Tin Lành. Chúa không gọi chúng tôi để chạy theo phép lạ, nhưng Kinh Thánh nói phép lạ và dấu kỳ sẽ theo sau chúng ta khi chúng ta giảng tin lành (Mác 16:17-20). Phép lạ tác động làm bằng chứng rằng sứ điệp là thật. Khi chúng tôi nói với người ta rằng Chúa Giê-xu hằng sống, và họ thấy Ngài chữa lành kẻ què hoặc giải thoát người bị quỉ ám, họ sẽ tin sứ điệp dễ dàng!

            Ở các hội thánh tư gia Trung Hoa, chúng tôi ước lượng 80% tín đồ đến với Chúa trước hết vì họ nhận được sự chữa lành và giải thoát lạ kỳ từ Chúa. Đáp lại, họ dâng đời sống mình không tiếc chi cho Chúa.

            Kinh Thánh cho thấy khi những tân tín đồ vừa nghe tin lành vừa thấy biểu hiện quyền năng tin lành, đức tin họ sâu sắc hơn. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô viết, “Tôì dạy và truyền giảng không phải bằng lời thuyết phục khôn khéo nhưng do sự thể hiện Đức Thánh Linh và quyền năng. Vì thế, đức tin anh chị em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Đức Chúa Trời.” (ICô-rinh-tô 2:4,5). Đức tin dựa trên quyền năng Đức Chúa Trời thật tốt hơn dựa trên khôn ngoan loài người.

            Ở Trung Hoa, các tân tín đồ thường sẵn lòng chịu đựng gian khổ khủng khiếp, tra tấn và hành hạ, dù họ tin Đấng Chúa chỉ có vài tuần hoặc vài tháng. Khi ai đó đến với Chúa Giê-xu vì họ kinh nghiệm được quyền năng Ngài tác động đến đời sống họ, họ không khó khăn gì để tin Ngài là Chúa hằng sống, vì họ đã gặp Ngài! Nếu họ chối bỏ Chúa, họ không chỉ chối bỏ lời Chúa, nhưng còn chối bỏ chính kinh nghiệm của họ.        

            Thế nên, phép lạ là yếu tố quan trọng, nhưng nó không là điều  duy nhất mà chúng tôi tìm kiếm. Nó tự đến khi Tin Lành được rao giảng cho người lạc mất. Chúng ta không nên chạy theo phép lạ, nhưng phép lạ chạy theo chúng ta khi chúng ta giảng Tin Lành! Đây là điều chúng tôi kinh nghiệm khắp Trung Hoa.

            Những trưởng lão và người cầu thay tâm linh lo rằng đời sống tâm linh của thế hệ tín đồ hiện tại không mạnh như những năm trước. Trung Hoa đang trở nên giàu có kinh tế nên có nhiều cơ hội và cám dỗ cho những Cơ đốc nhân trẻ ngày nay, mà trước đây mười lăm hoặc hai mươi năm không có. Cám dỗ của thế gian mạnh hơn thời trước. Những người nam và nữ nào còn khao khát sống hết lòng cho Chúa Giê-xu cùng sự tấn tới Tin Lành phải đối diện với cuộc vật lộn để giữ niềm tin này.

            Khi chúng tôi trình những lo lắng này cho Chúa trong sự cầu nguyện, Ngài chỉ rõ cho chúng tôi biết rằng các hội thánh tư gia Trung Hoa sẽ tiếp tục phục hưng cho đến khi nào mà chúng tôi còn vâng theo khải tượng giảng Tin Lành trở lại Giê-ru-sa-lem. Nếu chúng tôi mất đi tình yêu ban đầu và bắt đầu tập trung vào nhu cầu riêng mình, đời sống tâm linh chúng tôi sẽ khô héo và chết. Bao lâu chúng tôi cố gắng vâng theo sự kêu gọi của Chúa đem Tin Lành đến những quốc gia Hồi Giáo, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo, Ngài sẽ ban phước hội thánh chúng tôi và cuộc phục hưng Trung Hoa vẫn tiếp diễn. Nguyên tắc này không chỉ thuộc linh, nhưng cũng đúng cho thiên nhiên nữa. Bông hoa và cây cối hướng lên và hướng ra ngoài sẽ phát triển và phản ảnh vẻ đẹp Đấng Sáng Tạo, nhưng cây cối nào hướng vào trong chẳng bao lâu sẽ chết và vẻ đẹp thật của nó không bao giờ được tỏa ra cho thế giới.

            Chúng tôi khuyến khích các Cơ Đốc nhân và hội thánh khắp thế giới đừng tập trung vào nhu cầu và mong muốn chính mình! Nếu bạn có, bạn sẽ khô héo và chết. Nguyên tắc của Chúa là khi bạn tìm cách đem phước cho người khác, thì chính đời sống bạn được phước. Khi bạn đặt ưu tiên truyền giáo cho những quốc gia chưa bao giờ được nghe về Chúa Giê-xu, bạn sẽ không bao giờ ngừng được phước và được phục hưng: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).

            Quá nhiều Cơ Đốc nhân làm chuyện riêng, và không biết cũng không để ý đám mây và trụ lửa của Đức Chúa Trời đã chuyển động! Hãy quyết tâm tỉnh thức và tìm xem điều Chúa đang làm và xem cách nào chúng ta có thể tham gia!

            Khi bạn thực sự vâng lời kêu gọi của Chúa, bạn làm vui lòng Chúa, và khi bạn bước theo công tác Chúa Thánh Linh, bạn bắt đầu cảm nhận nhịp tim Chúa Cứu Thế yêu dấu của chúng ta. Công việc của bạn bắt đầu trở nên nguồn tuôn chảy tự nhiên tình yêu của Chúa đã được đặt trong lòng bạn.

            Nếu hội thánh Trung Hoa ngồi yên thân và ngừng giảng Tin Lành, thì lửa của Chúa đã có bao lâu nay ở giữa chúng tôi chắc chắn sẽ  tắt lịm, nhưng nếu chúng tôi thi hành sự kêu gọi của Chúa, ngọn lửa đó không thể dập tắt được! Nếu một người lấy ra cây lửa và chạy quanh, động tác đó sẽ thổi lửa trở lại đời sống. Nếu người đó chỉ ngồi nhìn hồi lâu, lửa sẽ tàn và cuối cùng tắt hết. Đời sống Cơ Đốc nhân là đời sống hành động cho Chúa Giê-xu, chứ không thụ động.

Theo PAUL  HATTAWAY .

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like