Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Chúa – Đấng Bảo Vệ Cho Dân Sự Ngài

Ngày 19 – Chúa – Đấng Bảo Vệ Cho Dân Sự Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 118:1-13

1 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;

Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

2 Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng:

“Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

3 Nguyện nhà A-rôn nói rằng:

“Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

4 Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng:

“Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

5 Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va;

Đức Giê-hô-va đáp lời tôi và đặt tôi nơi rộng rãi,

6 Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ,

Loài người sẽ làm gì tôi?

7 Đức Giê-hô-va bênh vực tôi; Ngài là Đấng giúp đỡ tôi.

Tôi sẽ thấy kẻ thù mình bị đánh bại.

8 Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va

Còn hơn tin cậy loài người.

9 Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va

Còn hơn tin cậy vua chúa.

10 Các nước đã vây tôi;

Tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng!

11 Chúng bao vây tôi, bủa khắp bốn bề;

Tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng!

12 Chúng bao vây tôi khác nào đàn ong;

Nhưng chúng bị dập tắt như ngọn lửa gai;

Tôi nhân danh Đức Giê-hô-va mà hủy diệt chúng!

13 Ngươi xô ta mạnh để ta ngã quỵ,

Nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta.

SUY GẪM:

C. 5-9 Chúa là Đấng chúng ta có thể nương cậy. Ngài không làm ngơ trước lời cầu xin của dân sự khi họ bị khốn khổ. Chúa đứng về phía họ và giải cứu họ khỏi tay kẻ thù nghịch, “để họ ở nơi rộng rãi” và ban cho họ sự chiến thắng. Nếu thời gian này bạn gặp phải khó khăn, đừng tin cậy nơi con người nhưng hãy núp mình dưới bóng cánh của Chúa.

C. 1-4 Trước giả Thi Thiên kêu gọi mọi người hãy dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa vì Ngài không thay đổi và giàu ơn. Chúa đã tốt lành với dân Y-sơ-ra-ên thể nào thì Ngài cũng sẽ ban ơn trên chúng ta thể ấy .Bởi Chúa đã lập giao ước mới với chúng ta trong huyết Chúa Jêsus đời đời. Việc chúng ta cần làm là sống một cuộc sống làm sáng danh Chúa và dâng lên Chúa những bài ngợi ca.

C. 10-12 Điều gì đang vây phủ bạn? Đừng để bị chôn vùi bởi những ý tưởng của chính mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn, nhưng hãy hướng lòng về Chúa, cầu xin sự vùa giúp của Ngài.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp con không nhờ cậy vào những người xung quanh nhưng chỉ nương cậy nơi một mình Ngài.

Bình Luận:

You may also like